Gibotech gearer op på flere fronter

26. februar 2021

Store ordrer på bl.a. hospi­tals­om­rådet øger behovet for dygtige medar­bejdere og det er allerede blevet til 9 nyan­sæt­telser i 2021. Og det er hele vejen rundt, at Gibotech opruster på perso­na­le­fronten. Derfor har det også været en prio­ri­tering at finde en HR medar­bejder, og den 1. januar startede Kathrine Stelzner Thygesen som HR Assistent. Kathrine kommer fra en lignende stilling hos Cabinplant og får ansvaret for at få endnu mere struktur på rekrut­te­rings­pro­ces­serne i Gibotech.

Der er ingen tvivl om, at vi ser ind i endnu flere ansæt­telser i løbet af 2021 med flere store projekter på vej. Derfor er vi glade for nu at have en dedi­keret HR Assistent til at tage sig af både rekrut­tering og alle de andre opgaver, der ligger i HR

Henrik Anker

CEO, Gibotech

Endnu mere fokus på dokumentation

QHSE-afde­lingen står for den største medar­bej­der­tilgang i 2021 med ikke mindre en to Technical Writers og en Dokumentationsspecialist.

Marie Olsen er den ene Technical Writer og kommer fra en lignende stilling hos Blue Ocean Robotics og skal sidde med i den projekt­gruppe, der skal arbejde på virk­som­hedens to nye ordre til Nyt OUH. Kamilla Lorentsen kommer fra en stilling som Teknisk Designer ved Hydac, hvor hun har haft fokus på dokumentation.

Endelig har QHSE fået selskab af Christoffer Solberg Blæsberg, der er ansat som ny Dokumentationsspecialist. Christoffer kommer fra en stilling som teknisk sags­be­handler ved Sikkerhedsstyrelsen og har en baggrund som maskin­mester. Christoffer får sammen med Kamilla plads i QHSE-afde­lingen sammen med Anders Birkholm, Head of QHSE.

sterilcentral_robot_region_hovedstaden
robot_sterilcentral

Nyt ansigt i Salgsafdelingen

 

Salgsafdelingen blev udvidet i februar, hvor Anton Wilkens blev en del af Gibotech, da han indt­rådte i en stilling som Project Manager, Tender and Controlling.

Anton har en HA i erhverv­s­ø­konomi og en Cand. Merc. med afsæt i jura og økonomi. Han kommer fra en stilling som projekt­leder hos SamAqua A/S i Odense, hvor han har siddet med udar­bej­delse af udbud og udbud­s­pro­cesser, og tidligere hos Næstved Kommune som udbud­s­kon­sulent.  Hans titel inde­holder også Controlling og han får derfor også ansvaret for projek­tø­ko­no­miop­følgning. Anton har både forud­sæt­ninger og inter­essen for dette, og det er derfor en oplagt kombi­nation med udbudsarbejdet.

Flere folk i R&D, Projekt og Administration

Også Research & Development har bidraget til det voksende medar­bej­de­rantal med ansæt­telsen af Kim Christiansen og Michael Vandkrog.

Kim Christiansen kommer fra en stilling i Hedenstedgruppen og har mere end 10 års erfaring med produk­t­ud­vikling og Michal Vandkrog kommer fra en stilling som udvik­lings­in­geniør ved KEN Hygiene Systems, hvor han har arbejdet med udvikling af vaske­ma­skiner til hospitalssektoren.

I januar blev også Projektafdelingen en mand rigere, da Jens Meyer Olesen startede som Projektleder. Jens kommer fra en stilling som projekt­leder i Kemp&Lauritzen. Endelig startede Alena Jørgensen som Payroll Assistant 1. februar.

- Vi har stadig ledige stil­linger, særligt på softwa­re­om­rådet som vi rigtig gerne vil have besat så hurtigt som muligt, så de kan være klar til at tage de store projekter, når de kommer. Også dygtige servi­ce­tek­nikere, der godt kan lide at komme ud til kunderne, står højt på vores ønske­seddel, lyder det fra Henrik Anker, der også opfordrer til at holde øje med hjemmesiden.

- Lige nu arbejder vi på at konstruere og programmere de forskellige projekter. Men det varer ikke længe, før vi også skal til at installere dem, både hjemme hos os selv i Odense og ude ved kunderne. Og så får vi brug for flere dygtige folk i produk­tionen, som fx elek­trikere og automatikteknikere.

Henrik Anker

CEO, Gibotech A/S

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få inspiration til auto­ma­ti­sering med robotter og CNC maskiner.

Kontakt os

Adresse

Datavej 15

5220 Odense

Kontakt

Åbningstider

Mandag – tirsdag:  7.00 – 15.30
Fredag: 7.00 – 13.00