Gibotech hjalp med at få styr på doku­men­ta­tionen

11. juni, 2020 | Odense

Under Corona krisen har der været ekstra behov for personlige værne­midler, der skal beskytte mod smitte, ikke mindst blandt sund­heds­per­so­nalet. Derfor har Ammeraal Beltech udviklet et nyt ansigts­visir, der skal gøre det lettere at passe på hinanden.

 

Ammeraal Beltech udvikler og produ­cerer normalt trans­portbånd i plastik og har derfor et stort kendskab til støbe­teknik og design. Virksomheden var derfor hurtigt ude og udviklede uniVizor for at hjælpe i kampen mod smit­tespredning.

, Styr på doku­men­ta­tionen, Gibotech

 

Sammen i kampen mod Corona

 Når man udvikler nye produkter, skal man natur­ligvis have doku­men­ta­tionen på plads. Og her var Gibotech klar til at hjælpe. De stillede nemlig både tid og rådgivning frit til rådighed for Ammeraal Beltach. 

- Ved frem­stilling af personlige værne­midler skal gældende lovgivning natur­ligvis altid følges. Personlige værne­midler kan være udstyr, der er frem­stillet til at bæres af en person til beskyt­telse mod en eller flere risici for personens sundhed og sikkerhed. I det her tilfælde beskytter visiret ansigtet; øjne, næse og mund mod dråbebårne smit­tekilder fra andre mennesker, fortæller Laura Kjeldsen, Documentation Specialist hos Gibotech, der har været med til at få doku­men­ta­tionen for uniViZor på plads.

 Lovgivningen dækker produktets levetid, og hermed menes det hele lige fra frem­stilling, til brug og til produktet skal kasseres. Produktet må ikke frem­bringe sundheds- eller sikker­heds­risiko ved frem­stilling, ved brug og ved kassering for mennesker, husdyr eller ejendom. Disse krav kommer fra Europa Parlamentet og kaldes sundheds- og sikker­heds­kravene. Lovgivningen er også krav til brugs­an­vis­ningen, så forbru­gerne ved, hvordan de skal håndtere produktet. 

 

- Vi er som noget nyt begyndt at tilbyde sikker­heds­rå­d­givning til virk­som­heder, så den her opgave faldt herunder, blot med den forskel at Ammeraal Beltech ikke skulle betale for vores hjælp. Vi skal jo hjælpe hinanden i krise­tider, så det her var vores bidrag, og vi er glade for at være med til at få uniVizor godkendt, så det kan hjælpe i kampen mod smit­tespredning, lyder det fra Laura Kjeldsen.

, Styr på doku­men­ta­tionen, Gibotech

Hvad er uniVizor?

UniVizor er et visir, hvorpå der fast­gøres en trans­parent og dermed opnås et heldæk­kende ansigts­visir, der beskytter mod dråbebårne smit­tekilder som fx Covid19. Visiret beskytter ansigtet; næse, mund og øjne mod stænk fra nys og hoste og redu­cerer derved smitte fra andre mennesker.

UniVizor er et non-profit produkt, og idéen og konceptet bag uniVizor er udviklet sammen med en række samar­bejds­partnere, hvor Gibotech altså har stået for at hjælpe med doku­men­ta­tionen.

- Vi er i den privil­e­gerede situ­ation, at vi er kommet igennem krisen med skindet på næsen. Vi har ikke gjort brug af rege­ringens hjæl­pe­pakker og er endda så heldige, at vi har haft mulighed for at hjælpe andre. Vi har lavet flere auto­ma­tions­løs­ninger til Ammeraal Beltech og kender dem rigtig godt, så selv­føl­gelig stillede vi både timer og rådgivning til rådighed, da de havde brug for det.

Henrik Anker

CEO, Gibotech

Fakta om uniVizor

Materiale visir: Polypropylene mate­riale trans­parent: PET Vægt: 38 gram

Dansk produ­ceret ansigts­visir. Godkendt som værne­middel af Sikkerhedsstyrelsen.

 

Vejledning:

  • I den ene side af en trans­parent laves fire huller (A4 standard)
  • Transparenten klikkes på visiret.
  • Visiret holdes sammen bag på hovedet med en elastik.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få inspiration til auto­ma­ti­sering med robotter og CNC bear­bejdning