Mobile Robotter

til industri og produktion

Vi leverer løsninger med mobile robotter fra enten DS Automotion eller Omron til ethvert behov.

Udover at levere de mobile robotter, så binder vi også syste­merne sammen med opera­tør­pa­neler og software og link til de posi­tioner, den mobile robot skal til og fra. Vi har også bygget flere forskellige lager­sy­stemer, enten med travers robotter, friarms­ro­botter, eller kombi­na­tioner.

 

Vores samar­bejds­partnere

Du kan læse meget mere om de enkelte brands og produ­center vi samar­bejder med i vores unikke løsninger her.

Høj effek­ti­vitet med højtek­nologi

Gibotech udvikler ikke løsninger med mobile robotter for tekno­lo­giens skyld, men for at skabe værdi for mennesker og bidrage til øget effek­ti­vitet og forret­nings­ud­vikling hos vores kunder.

Derfor leverer vi altid kunde­spe­ci­fikke inter­faces og bruger­flader til vores mobile robot­løs­ninger, hvad enten det inklu­derer styring via touch paneler ved hver station eller om det skal styres via en fælles taxa­central.

En løsning med mobile robotter eller AGV’er/AIV’er er sat sammen af en række elementer, der altid kan skaleres, så de passer til netop din virk­somheds stør­relse, behov og strategi

- En enkelt eller en hel flåde af mobile robotter

- Skræddersyet styring

- En kort­lægning af lokaler og køreveje

- Ladestationer afstemt efter antal mobile robotter

- En komplet servi­ce­aftale med vores dygtige teknikere

 

Løft forret­ningen til næste niveau. Helt auto­matisk.

Hvis du vælger en løsning med mobile robotter, så får du også en række forret­nings­mæssige fordele. Effektiviteten ved en løsning med mobile robotter kan altså aflæses direkte på bund­linjen, og hvis man sammen­ligner en manuel løsning med en mobil robot løsning bliver fordelene endnu tyde­ligere.

et-N

Færre lønom­kost­ninger

 

et-

Lavere driftsom­kost­ninger

 

et-

Hurtig tilba­ge­be­ta­lingstid

 

et-q

Færre arbejds­u­lykker

 

OMRON

Omrons mobile robotter eller AIV’er (Autonomous Intelligent Vehicle), som de hedder, dækker over en ny type førerløse enheder, som kan program­meres helt frit. De har deres egen lille ”on board” computer og program­meres helt enkelt ved at vise den ruten, hvor den skal køre. Den over­ordnede styring, dvs. bookning af AIV’ere til opgaver samt koor­di­nering foregår via Omrons Entreprise Manager Software.

Sikkerhed

Mobile robotter bruge både laser og andre sensorer til at iden­ti­ficere forhin­dringer på deres rute og afhængig af farten akti­veres et nødstop for at forhindre uheld og ulykker.

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Fornavn

Titel, Gibotech A/S

DS Automotion

DS Automotions mobile robotter og førerløse trucks garan­terer auto­matisk og præcis vare­transport i både produk­tions- og logi­stik­virk­som­heder og inden for hospitals- og sund­heds­sek­toren. DS Automotion tilbyder et bredt udvalg af forskellige tekno­logier, både indenfor navi­gation, styring og kontrol.

Brug tiden bedre

Vidste du, at en medar­bejder på et lager eller i en produk­tions­virk­somhed bruger op til halv­delen af sin arbejdstid på at gå frem og tilbage?? Ved at bruge mobile robotter til interne logi­sti­kop­gaver, frigøres medar­bej­dernes tid, så de kan fokusere på mere værdi­ska­bende opgaver.

 

Bedre arbejds­miljø og færre ulykker og skader

Ensidige, genta­gende opgaver resul­terer i træthed og neds­lidning og øger risikoen for arbejds­skader og -ulykker. Ved at lade de små intel­li­gente mobile robotter overtage den interne logistik kan medar­bej­derne koncen­trere sig om opgaver, der kræver komplekse menne­skelige processer. Derudover elimi­neres risikoen for de fejl, der sker, når mennesker bliver trætte og risikoen for ulykker mini­meres. Endelig giver de mobile robotter en større spor­barhed, da alle trans­porter kan regi­streres og gemmes.

Løsninger solgt

Produkt-vari­a­tioner

Brands som kan producere disse løsninger

Installerede løsninger siden 1983

Kontakt os

Jo mere infor­mation du giver os i formu­laren, jo hurtigere kan vi sende din fore­spørgsel videre til den rigtige afdeling.

Send en besked

4 + 2 =