Vi forhandler

Masterwood

CNC bear­bejdning

Masterwood har produ­ceret og leveret CNC-maksiner til træbe­ar­bejdning i mere end 50 år. De leverer til alle brancher, men særligt møbe­lin­du­strien har taget Masterwoods CNC-maskiner til sig.

Attraktive priser på attraktive maskiner

Alle Masterwoods maskiner er 100% Made in Italy, lige fra design­fasen til test, pakning og forsen­delse. Masterwood ekspor­terer 80% af deres løsninger og er kendt over hele verden for deres høje kvalitet.

Som forhandler af Masterwood tilbyder Gibotech både 3‑, 4- , og 5‑aksede kvali­tets­ma­skiner til en attraktiv pris.

Masterwoods produkter udmærker sig ved en høj grad af præcision og nøjag­tighed, som er resul­tatet af et målrettet forsk­nings- og udvik­lings­program. De seneste år har Masterwood lanceret en model­række af 5‑aksede maskiner, der er kende­tegnet ved store friheds­grader og en høj grad af finish ved bear­bejdning.

Masterwoods maskiner anvendes fx til produktion af:

  • Møbeldele
  • Trapper
  • Døre og vinduer
  • Nesting
  • Plast
et‑N

Stabile produkter

et‑i

God historik

fa-

Møbelindustriens favorit

Alsidige maskiner til flere forskellige mate­rialer

Takket været et stort og alsidigt produkt­program har Masterwood maskiner til mate­rialer som træ, plast, kompo­sitter, glas­fiber, osv. og Gibotech kan levere Masterwoodløsninger til alt fra den selv­stændige hånd­værker til store produk­tions­linjer.

Gibotech forhandler Masterwoods maskiner med det formål at supplere produkt­pro­grammet indenfor CNC-maskiner. Sammen med FANUC Robodrill og CMS maski­nerne har vi et bredt, stærkt og flek­sibelt produkt­program indenfor CNC-maskiner.

Du kan se et udpluk af vores eksi­ste­rende CNC løsninger og bl.a. blive klogere på fordelene ved denne slags løsninger.

 

Læs mere om Masterwood på deres hjem­meside

%

eksport

%

Made in Italy

års erfaring

solgte maskiner

Contact us

 

The more infor­mation you provide, the quicker we can provide the right department with your query.

 

Send message

8 + 1 =