BoConcept har stor glæde af robotter

21. april, 2020, Odense
Selvom det efter­hånden er af ældre dato, så kører robo­tan­lægget hos BoConcept stadig upåkla­geligt. 

Om løsningen

Gibotech udviklede en robot­løsning, der skulle hjælpe BoConcept med at skabe en bedre ergo­nomisk arbejds­plads ved blandt andet at fjerne tunge løft. Udover at løsningen har givet en mere ensartet produktion, så har den også øget sikker­heden i produk­tionen. Og så kvali­teten er øget, da robot­terne kan lave det samme produkt hver gang. 

Baggrunden for at inve­stere i robotter

- Vores mål som produk­tions­virk­somhed er først at sikre, at vi har en sikker arbejds­plads, hvor vores medar­bejder ikke kommer til skade, så de kan komme på arbejde hver dag. Og så er det jo at drive en effektiv produktion i konkur­rence med alle mulige andre østeu­ro­pæiske og kine­siske virk­som­heder.

 

Kim Sejbjerg, Plant Manager,

Bo Concept

, Casevideo viser kvalitet, Gibotech
, Casevideo viser kvalitet, Gibotech
, Casevideo viser kvalitet, Gibotech

- Vores sama­bejde med Gibotech har været rigtig godt. Vi har løbende aftaler omkring årsved­li­ge­hol­delse af vores robot­løs­ninger. Vi har nogle robotter, vi har haft i rigtig mange år, og det har bare kørt. Selvfølgelig har vi haft noget vedli­ge­hol­delse på dem, men det har bare kørt og det har fungeret rigtig godt. 

Kim Sejbjerg

Plant Manager, BoConcept

Vil du vide mere?

et-

Mail

Send en mail 

Send mail

et-

Telefon

Ring til os på 

+45 65 95 82 62 

Følg os

Følg os på LinkedIn

LinkedIn