En helt ny verden: AGV’erne kører i Gødstrup

22. marts 2021 | Odense

Den oden­se­anske auto­ma­tions­spe­ci­alist slår sin position i hospi­tals­ver­denen fast. Denne gang med selv­kø­rende trucks på Det Nye Hospital i Vest (DNV-Gødstrup)

Mange spørgsmål

Hvordan fungerer AGV-systemet og hvordan får vi vores arbejds­gange til at hænge sammen, så logi­stikken omkring vare­le­ve­ran­cerne går op? Det var nogle af de spørgsmål, som medar­bej­derne fra drifts­af­de­lingen skulle forsøge at finde svar på, da de var i Gødstrup

Gibotech har allerede instal­leret steril­cen­traler og vare­mod­ta­gelser på Rigshospitalet og i Herlev og Gødstrup. I 2020 gik virk­som­heden ind på det tyske marked og er ved at installere steril­cen­traler i Kiel og Lübeck. Derfor er der også svar på alle de spørgsmål, der helt naturlig kommer, når perso­nalet skal lære de selv­kø­rende trucks at kende.

Sikkerheden i top

Når AGV’erne kører rundt i kælderen under hospi­talet, er der styr på sikkerheden.

Både på toppen og ved hjulene er den fyldt med sensorer, der sikrer at robotten hele tiden ved hvor den er og ikke kører ind i noget – og på siderne og bagpå stikker de røde nødstop-knapper tydeligt frem, så de er nemme at finde, skulle noget alli­gevel gå galt. 

AGV_ds

Første møde med robotterne

Det kan dog være lidt over­væl­dende at møde den nye teknologi for første gang.

- Det bliver noget af et puslespil, siger Majbrit Rosenvinge Nielsen, der er lager­me­d­ar­bejder i Holstebro, da hun sammen med en flok kollegaer er i Gødstrup for første gang at møde det, der forhå­bentlig bliver et af deres vigtigste arbejds­red­skaber i frem­tiden. På besøget får de gennemgået arbejds­gangene omkring, hvordan AGV-systemet selv tildeler vognene fra Regionslageret en særlig plads på gulvet, når bare servi­ceas­si­stenten har sikret at både streg­ko­derne på vognen og på følge­sedlen er blevet scannet. Så kan AGV-en nemlig selv finde og hente vognen, når den er ledig efter en tur.

 

- Det er noget af en opgave, men når man først får det i fingrene og kommer i gang, så skal det nok gå, siger Majbrit Rosenvinge Nielsen og tilføjer:

 

- Det bliver godt nok spæn­dende. Som der er nu i Holstebro, flytter vi alle vogne med varer manuelt. Det er tungt. En vogn vejer 150 kg, når den er tom. Med det her system, kommer vi nok til at mærke, at vi ikke bliver så slidte længere.

Goedstrup_hospital

Tager eleva­toren helt selv

AGV’erne kører rundt i kælderen under hospi­talet, men kommer også op til over­fladen. Der er nemlig instal­leret helt særlig eleva­torer til dem. Det betyder i praksis, at når robot­terne kommer frem til eleva­toren, kræver den ikke menne­skelig handling. Den kan nemlig selv kører ind i eleva­toren, der auto­matisk lukker bag den. Når den mobile robot når op på den indkodede desti­nation og etage, kører den videre ind i et helt særligt AG-rum bagved eleva­to­rerne, hvor den kan sætte sine varer og even­tuelt tage en tom vogn med tilbage til Servicebyen, hvor den kom fra. 

- Vi har efter­hånden lavet så mange vare­mod­ta­gelser på hospi­taler både herhjemme og i udlandet, at vi begynder at intro­ducere stan­darder og erfa­ringer som vi kan udnytte til at lande endnu flere hospi­talsordrer. Senest har vi fået to store ordrer på NytOUH, hvor vi skal bygge både steril­central og vare­mod­ta­gelse og i dag skabes ca 70% af vores omsætning på hospi­tals­om­rådet, mens de sidste 30% kommer fra industriautomatisering.

Mikkel Bjerregaard

CSO, Gibotech A/S

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få inspiration til auto­ma­ti­sering med robotter og CNC maskiner.