Projektafdelingen har vokseværk og får to nye projekt­ledere.

Mange nye projekter har øget behovet for flere kræfter i Gibotech og der er alene i februar ansat to nye projekt­ledere, der begge får titlen Senior Project Manager.

Jeppe Bæk er gift, har 2 børn og bor i Odense.

Han kommer fra en projekt­le­der­stilling hos LM Windpower og har tidligere været projek­tchef hos Skako i Fåborg.

Jeppe skal primært bruge sine kompe­tencer og sin erfaring på vores forskellige hospi­talspro­jekter.

Senior Project Manager Keld K. Andersen, Gibotech

Keld kommer fra en projekt­le­der­stilling hos COWI og har tidligere været projekt­leder hos BILA. Han har været selv­stændig projekt­leder og rådgiver i 11 år.

Keld er udlært klejnsmed og uddannet maski­nin­geniør og skal både være projekt­leder på industri- og hospi­talspro­jekter.

Keld Kragh Andersen bor i Fredericia, er gift og har voksne børn.