CNC maskiner

Flot CNC-salg i 2021

13. december 2021

Gibotech A/S har haft et fint CNC salg i 2021, som på mange måder stadig er præget af Covid-19. Heldigvis har mange virk­som­heder ikke ladet krisen stoppe dem – nærmest tværtimod.

Coronakrisen har nemlig været med til at sætte fokus på produ­ce­rende virk­som­heders forsy­nings­sik­kerhed, og de fleste danske virk­som­heder vil gerne være med til at skabe danske arbejds­pladser. Det kan fx gøres ved at auto­ma­tisere, så man øger kvali­teten og produk­ti­vi­teten og dermed konkurrenceevnen.

Gibotech Product Manager på CNC maskiner Henrik Thomsen er optimist forud for 2022, og noterer en fornuftig ordre­be­holdning hen mod det nye år, også selv om status endnu ikke helt er gjort op.

- Vores kunder har haft et godt år, og det smitter selv­føl­gelig af på os. Der er en god stemning ude hos kunderne, hvor 2021 flere steder har skubbet lidt til tankerne om at trække produktion hjem i stedet for at være afhængig af usikre forsyningslinjer.

Henrik Thomsen

Product Manager CNC, Gibotech

Stor erfaring med både CNC maskiner og robotter

Gibotech har over 40 års erfaring på området med kunde­til­passede CNC-produk­tions­celler, og udvikler løbende nye løsninger. Det gør Odense-virk­som­heden blandt andet på robot­siden, hvor inte­gra­toren i mere end 20 år har udviklet robot­løs­ninger til auto­matisk maskin­be­tjening med robotter fra både Fanuc og Kuka. Derudover laver Gibotech også logi­stik­løs­ninger med mobile robotter, og senest har man taget kolla­bo­rative robotter, eller cobots, fra Omron og Fanuc ind til at lave endnu mere flek­sible løsninger.

Løsningerne er bl.a. efter­s­purgte pga. deres flek­si­bi­litet, men også manglen på arbejds­kraft sætter sine spor på inter­essen for automationsløsninger.

- Vi har i 2021 set en stigende interesse for vores løsninger til auto­matisk maskin­be­tjening, hvor kunden både efter­spørger en CNC maskine, men også gerne vil have en robot til at klare betje­ningen. Der har vi mulighed for at levere den samlede løsning, der passer bedst til den konkrete opgave, slutter Henrik Thomsen.

Vores ekspert i CNC maskiner og save

Hvis du gerne vil høre mere om, hvordan en CNC maskine kan være med til at effek­ti­visere din produktion og øge din konkur­ren­ceevne, så kontakt Henrik Thomsen, Product Manager. Han kan guide dig til den bedste løsning og udregne tilba­ge­be­ta­ling­stiden på den valgte maskine.

Ring til Henrik på 20 66 35 18 eller send en mail på hgt@​gibotech.​dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få inspiration til auto­ma­ti­sering med robotter og CNC maskiner.

Kontakt os

Adresse

Datavej 15

5220 Odense

Kontakt

Åbningstider

Mandag – tirsdag:  7.00 – 15.30
Fredag: 7.00 – 13.00