Gang i montagen hos Gibotech

∙ 19. Oktober 2018, Odense ∙

 

For mange ordre, til for få hænder

Ordrerne vælter ind og vi mangler lige nu 10 medar­bejdere i montagen.

Der er så travlt i hallerne i Odense, at der netop er blevet slået endnu et stil­lings­opslag op, hvor man søger rejse­montører. Udover at være på jagt efter teknikere, der primært vil få deres gang på Datavej, er man nu også begyndt at søge efter rejse­montører. Særligt de store hospi­talspro­jekter kræver ekstra hænder, så de nye montører skal have lyst til at komme ud til kunderne.

- Det er jo glædeligt, at vi har så travlt, men vi er udfor­drede af, at det er svært af finde folk. Man hører hele tiden, at virk­som­he­derne har svært ved at rekruttere højtud­dannede inge­niører osv., men det samme gør sig faktisk gældende for de mere hånd­værks­mæssige fag. Og uden dem kan vi ikke producere de mange løsninger som kunderne efter­spørger.

 

Nye stil­lings­opslag

Virksomheden har løbende gennem lang tid søgt efter både elek­trikere og teknikere med forskellig baggrund, men nu ændrer man lidt på stil­lings­op­slagene. Det gør man både for at fange inter­essen fra nye folk, der måske kigger meget bogsta­velig på titlen eller kravene og for at se, om den ændrede profil kan være med til at tiltrække flere ansøgere. Fælles for monta­ge­stil­lin­gerne er nemlig, at ansø­gerne kan have mange forskellige baggrunde.

Selvom man ikke kan sætte kryds ved alle punk­terne, skal man altså ikke lade sig afskrække”.

Lyder det fra værk­fører Mikael Rusbjerg, der står for at skulle ansætte de mange montagefolk. Han opfordrer samtidig til, at man holder øje med Gibotechs hjem­meside og de sociale medier og i øvrigt kontakter ham, hvis man vil høre mere om stil­lin­gerne i Gibotechs produktion.

Kontakt

Henrik Anker, CEO, Gibotech, ha@​gibotech.​dk, 20 66 35 08.

Mikael Rusbjerg, værk­fører, Gibotech, mr@​gibotech.​dk, 20 66 35 05.

 

OM VIRKSOMHEDEN

Gibotech udvikler, instal­lerer og servi­cerer højt­tek­no­lo­gikse auto­ma­tions­anslæg og vores ekspertise og erfaring igennem mere end 30 år har givet os en stærk position på markedet. Vi har leveret utallige maskiner og anlæg til vidt forskellige brancher, virk­som­heder og produk­tions­former, og vi er stolte over, at mange af vores maskiner fra opstarten i 1984 stadig er i drift. Med uund­værlig viden og erfaring, såvel som løbende udvikling fra enkelt­stående maskiner til total­løs­ninger, er Gibotech en nytæn­kende og innovativ samar­bejds­partner med fokus på kunden, kvalitet og design, når vi udvikler og leverer robuste kunde­til­passede løsninger. Kunderne er velkendte virk­som­heder på tværs af bran­cheri både en private og offentlige sektor i Danmark og på udvalgte eksport­mar­keder.

På gensyn i Gibotech