specialdesignet robotgriber

GiboSmartSolutions

GiboPack

Gibotech’s pakke­celle GiboPack er baseret på kendt teknologi og inte­greret i forskellige løsninger gennem en årrække.

Modulet kan købes som stand-alone eller som inte­greret del af et samlet kasse­pak­keflow. Løsningen kan pakke et stort antal forskellige produkt­former og størrelser.

Cellens mini­merede foot­print giver sammen med flek­si­bi­li­teten en optimal ROI.

Robot

Fanuc, KUKA, Omron TM

Mål

Fleksibel celle der kan pakke i kasser fra
120x120x120mm til 650×650×550 mm

Materialer

Bløde plast­tuber, hårde plastemner, glas­flasker, papæsker, jern og metal emner, kantede emner løst eller stakket

Modulbaseret

Kan bygges sammen med kasse­rejser og palleteringsenhed

Løsning

Leveres som turnkey løsning opstillet og klar til brug

Fordele
 • Kendt teknologi skræd­dersyet til din produktion
 • Fleksibel i forhold til produkttype og antal 
 • Fleksibel og kompakt løsning der kan udbygges i trin
 • Højere gennemløb giver øget produktivitet
 • Reduktion af ensidigt, genta­gende arbejde
 • Større arbejds­glæde giver øget produktivitet
 • Frigiver medar­bejdere til andre opgaver
 • Forbedret konkur­ren­ceevne og større medarbejdertilfredshed
Indholdt i løsningen
 • Fanuc LR Mate-200iD/7L inkl. teach pendant og controller
 • Specialdesignet griber/ suge­flade til pak af produkter
 • Specialdesignet enhed til produktorientering
 • Tape kasse­lukker
 • 4 meter kasserullebane
 • 4 meter produk­tind­løbsbane inkl. overførsel
 • 1 stk. kunde­de­signet HMI touch­panel med tilhø­rende brugerflade
 • Fuld sikker­heds­løsning med hegn og døre
 • Elskab og elek­triske kompo­nenter (foto­celler, kabel­bakker, kabler, lysfyr)
 • Komplet doku­men­ta­tions­pakke inkl. CE-mærkning

Optioner:

o Kasselukker med lim
o Labelprinter
o Laserprinter
o Længere udløbsbånd
o Visionsystem til produk­t­o­ri­en­te­rings­kontrol inden kassen lukkes
o Fanuc M‑20iD/25 inkl. teach pendant og controller til pak af større eller tungere emner
o KUKA, Omron TM robotter

Funktionalitet

GiboPack er en produkt­pak­ke­celle baseret på en modul­tan­kegang, der giver mulighed for at udbygge med flere moduler efter behov. Købes GiboPack som stand-alone erstatter den manuel pakning af produkter i papkasser indenfor dimen­sio­nerne 120×120×120 mm til 650×650×550 mm.

Cellen er simpel, betje­nings­venlig og med højt output. Operatøreren vælger kasse­stør­relse og produkttype på touchskærm og cellen er klar til drift. Indløbsbånd kører produkter frem til auto­matisk divider, der orientere det antal produkter, robotten skal gribe. Når der er generet et lag, suger griberen laget op og placerer det i kassen. Cyklus gentages efter antal lag, der skal lægges i kassen. Når kassen er fuld slippes kassen og den kører frem til kasse­luk­keren. Efter kassen er lukket køres den ud af cellen til palletering.

GiboPack kan udvides med flere pakkero­botter og bånd.

GiboPack er designet i solidt mate­riale og gennemtænkte løsninger der sikrer maksimal drift med minimale vedli­ge­hol­desom­kost­ninger, hvis anlægget efterset af auto­ri­seret Gibotech service-personale minimum en gang årligt.

GiboPack er en del af GiboSmartSolutions og i tæt relation med GiboBox og GiboPalletize

Brug for hjælp?

Gibotech ikon logo small

Kontakt vores hovedkontor

+45 65 95 82 62
gibotech@​gibotech.​dk