Gibotech lander endnu en sterilcentral

13. oktober, 2020 | Odense

Den oden­se­anske auto­ma­tions­spe­ci­alist slår sin position i hospi­tals­ver­denen fast med endnu en ordre på en auto­matisk sterilcentral.

Sterilcentral lige i baghaven

Opgaven er vundet i samar­bejde med 5E Byg fra Odense, der er tota­len­tre­prenør på opfø­relsen af den nye steril­central og vare­mod­ta­gelse – en del af servi­cebyen på Nyt OUH. Der er altså tale om et lokalt samar­bejde mellem flere oden­se­anske aktører, hvilket vil medføre unikke fordele og synergier.

Gibotech har allerede instal­leret steril­cen­traler og vare­mod­ta­gelser på Rigshospitalet og i Herlev og Gødstrup. I 2020 er virk­som­heden også gået ind på det tyske marked og er ved at installere steril­cen­traler i Kiel og Lübeck. Men denne gang forgår byggeriet altså lige i baghaven, nemlig på Nyt OUH.

- Det har gennem hele tilbud­s­fasen været meget vigtigt for os at have en erfaren medspiller på holdet, der har bidraget med indsigt i proces­serne omkring en steril­central. Samarbejdet med Gibotech har i den sammenhæng været eksem­plarisk og vi ser meget frem til at udføre den spæn­dende opgave og fort­sætte det tætte samar­bejde, udtaler Allan Østergaard, afde­lingschef i 5E Byg.

Ordren er også vigtig for Gibotech og cemen­terer virk­som­hedens position indenfor auto­ma­ti­sering af sterilcentraler.

- Vi har efter­hånden lavet så mange steril­cen­traler både herhjemme og i udlandet, at vi begynder at intro­ducere stan­darder og erfa­ringer som vi kan udnytte til at lande en ordre som Nyt OUH og frem­tidige sterilcentraler.

Mikkel Bjerregaard

CSO, Gibotech A/S

 

Projektarbejdet er allerede i gang og hele servi­cebyen, inkl. steril­cen­tralen, skal efter planen stå færdig ultimo 2022.

 

Kontakt:

Gibotech: Mikkel Bjerregaard, CSO, mbj@​gibotech.​dk, 20 66 35 14

5E: Allan Østergaard, Afdelingschef, ara@​5e-​byg.​dk, 30 85 68 86

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få inspiration til auto­ma­ti­sering med robotter og CNC maskiner.