GIBOTECH CEO HENRIK ANKER: ÅRETS EJERLEDER FYN

∙ 26. Oktober 2018, Odense ∙

 

Nature Energy Park satte scenen

Ved en kåring på Nature Energy Park torsdag aften vandt Henrik Anker den fornemme pris som Årets Ejerleder på Fyn.
Der var brede smil og klapsalver i luften på Nature Energy Park, da PwC kårede Årets Ejerleder torsdag aften. Der var tre nomi­nerede til prisen, men det blev Henrik Anker fra robot- og auto­ma­tions­virk­som­heden Gibotech i Odense, der løb med titlen for sine visioner og ambi­tioner om at sætte både medar­bejdere og kunder i centrum

 

KARISMATISK, VISIONÆR OG AMBITIØS

Ifølge juryen er årets fynske vinder en karis­matisk, visionær og ambitiøs leder.

- Henrik Anker vinder prisen som Årets Ejerleder på Fyn for sin modige, visionære og ambi­tiøse tilgang til såvel sin egen virk­somhed som til hele branchen. Han har formået at skabe en succesfuld virk­somhed i høj vækst med fokus på talent og kompe­tencer. Sideløbende med et markeds­rettet fokus, herunder på den enkelte kundes behov, formår Henrik Anker at være en helstøbt leder fagligt såvel som personligt, udtaler Mikael Johansen, partner i PWC Odense.

Og Årets Ejerleder på Fyn er ikke sen til at sende æren videre.

- Jeg kan jo ikke selv skrue en el-tavle sammen, programmere en robot­løsning eller lede et stort hospi­talsprojekt eller nogle af de mange andre opgaver som medar­bejder hver dag udfører. Derfor er det her en stor ros til hele virk­som­heden og til alle de ansatte, der er i den, siger Henrik Anker.

DOBBELT MANGE MEDARBEJDERE TO ÅR

Selv håber Henrik Anker, at prisen kan være med til at tiltrække endnu flere medar­bejder til virk­som­heden, hvor nye store ordre kræver flere hænder. Selvom medar­bej­de­ran­tallet er fordoblet til 90 siden 2016, så er man slet ikke færdig med at ansætte. Man har allerede ansat 30 nye medar­bejdere i år og til november starter der 6 nye.

- Der er ikke noget ’plejer’ i Gibotech. Fordi vi er vokset så hurtigt, har over halv­delen af medar­bej­derne under to års ancien­nitet i virk­som­heden, så vi bliver hele tiden udfordret på nye måder at gøre tingene på. Og jeg bliver jo simpelthen nødt til at tro på og respektere de færdig­heder, der har og igennem dem drive virk­som­heden. For uden dem, ingen Gibotech, fortæller Henrik Anker.

En anden af juryens begrun­delser for valget af Henrik Anker er, at han ”leder virk­som­heden med stor respekt for medar­bej­derne og deres forskellige kompe­tencer”.

Og der er noget, der tyder på, at omtalen af prisen og ikke mindst begrun­delsen for valget af Henrik Anker allerede er ved at sprede sig.

- Vi har omkring 15 ledige stil­linger lige nu, hvoraf halv­delen gerne skulle være besat inden 1. januar. Derfor er det selv­føl­gelig dejligt, at jeg her morgenen efter pris­ud­de­lingen allerede har fået tre uopfor­drede ansøg­ninger, lyder det fra Henrik Anker med et smil.

De syv regionale vindere af Årets Ejerleder går videre til den nationale kåring, der finder sted 8. november hos PWC i Hellerup.

Kontakt

Henrik Anker, CEO, Gibotech, ha@​gibotech.​dk, 20 66 35 08.

 

OM VIRKSOMHEDEN

Gibotech udvikler, instal­lerer og servi­cerer højt­tek­no­lo­gikse auto­ma­tions­anslæg og vores ekspertise og erfaring igennem mere end 30 år har givet os en stærk position på markedet. Vi har leveret utallige maskiner og anlæg til vidt forskellige brancher, virk­som­heder og produk­tions­former, og vi er stolte over, at mange af vores maskiner fra opstarten i 1984 stadig er i drift. Med uund­værlig viden og erfaring, såvel som løbende udvikling fra enkelt­stående maskiner til total­løs­ninger, er Gibotech en nytæn­kende og innovativ samar­bejds­partner med fokus på kunden, kvalitet og design, når vi udvikler og leverer robuste kunde­til­passede løsninger. Kunderne er velkendte virk­som­heder på tværs af bran­cheri både en private og offentlige sektor i Danmark og på udvalgte eksport­mar­keder.

På gensyn i Gibotech