Farvevalg er ikke altid let, men når man plud­selig har frie hænder med en hel robot, så skal der tænkes stort. Og det blev der, da Gibotech satte en robot uden for døren.

Det hele startede med idéen om at visu­a­lisere, hvad der egentlig bliver lavet bag dørene i de grå haller på Datavej 15 i Odense. Og da direk­tøren foreslog at stille en brugt robot udenfor som blikfang, gik det stærkt. Én ting var dog helt sikkert. Robotten skulle males. Det store spørgsmål var derfor, hvad farve den skulle have. Sort blev fore­slået ligesom den karak­te­ri­stiske røde farve fra Gibotechs logo.  Men da sølv­metal blev nævnt, var hold­ningen klar; Sølv er til nummer 2 og vi vil ikke være nummer 2, vi vil være nummer 1. Og derfor skulle robotten males guld. 

Farven passer til visionen

Som en del af et større stra­te­gi­ar­bejde blev der sidste år formu­leret en ny vision for det oden­se­anske auto­ma­tionshus, der bl.a. handler om, at virk­som­heden vil være kendt og førende indenfor automation. Det skal den nye guldrobot være med til at synliggøre ikke bare over for kunderne. Robotten vil nemlig fremover være det første medar­bej­derne ser, når de møder på arbejde. 

Medarbejderne skal med

En andel del af visionen er nemlig at have et stort medar­bej­der­fokus. Derfor kommer guldro­botten heller ikke til at stå alene.

– Vores vision er at være verdens førende indenfor auto­ma­tions­løs­ninger. Men en ting er jo at nedskrive fine ord, noget andet er at få medar­bej­derne med på vognen, lyder det fra admi­ni­stre­rende direktør Henrik Anker. 

Gibotechs_guld_robot

En virk­somhed bliver kun en succes med dedi­kerede medar­bejdere. Derfor er medar­bej­der­fokus med i visionen, for man bliver kun nummer 1, hvis medar­bej­derne vil det og kan se sig selv i virk­som­heden. Ikke bare lige nu, men i lige så høj grad i frem­tiden. Guldrobotten bliver derfor også fulgt op af andre initi­a­tiver for at øge den fælles­skabs­fø­lelse og den stolthed, der skal til for at blive nummer 1. 

Verdens første auto­ma­ti­serede sterilcentral

Det første initiativ, der allerede er afholdt, er et besøg på et af Gibotechs helt store projekter, verdens første auto­ma­ti­serede steril­central på Rigshospitalet. 

6. april kørte bussen nemlig fra Datavej med kursen mod København, hvor nogle af Gibotechs egne medar­bejdere viste rundt på et af de største projekter, virk­som­heden nogen­sinde har lavet.

– Sterilcentralen bliver et fanta­stisk show room, når den står færdig, og det er et af de projekter, der er blevet talt rigtig meget om både på Datavej og i de små hjem. Derfor vil vi gerne give medar­bej­derne og deres bedre halvdele mulighed for at se, hvad det hele handler om. Og selvom man ikke har arbejdet direkte med steril­cen­tralen, så er det et af den slags projekter, der skaber stolthed over hele linjen, slutter Henrik Anker.