Gibotech har egen robo­thelt

∙ 11. Oktober 2018, Odense ∙

 

Ny iden­titet

Under det nye pay off  ’Where Robot Heroes Grow’ har Odense Robotics lanceret en ny brand iden­titet, der fejrer de mange personer, der arbejder med robotter og automation i og omkring Odense som de sande helte i branchen.

Gennem auten­tiske historier vises den passion, der inspi­rerer klyngens over 3200 medar­bejdere til at omde­finere teknologi og bringe innovation til live hver dag.

 

Odense Robotics

- “Bag hver nyska­belse her i Odense Robotics står der talent­fulde personer, der brænder for teknologi og forretning. Det nye brand giver et menne­skeligt perspektiv på branchen med fokus på de mange frem­ra­gende indi­vider og teams i Odenses robot- og auto­ma­tions­klynge. Deres daglige bestræ­belser på at udvikle og kommerci­a­lisere nye tekno­logier gør det muligt for mennesker over hele verden at arbejde smartere og virk­som­heder at vokse hurtigere. Dé er daglig­dagens virkelige helte – og nu er det tid til at aner­kende dem”, siger Mikkel Christoffersen, leder af den oden­se­anske robot­klynge Odense Robotics.

GIBOTECHS EGEN ROBOTHELT

En del af kampagnen består af videoer med robo­t­helte ude i virk­som­he­derne. Og Gibotechs egen robo­thelt er Nicolas Valencia Espinoza. Nicolas arbejde oprin­deligt på et Gibotech-projekt i Chile og blev tilbudt at komme til Danmark og arbejde for Gibotech. Heldigvis sagde Nicolas ja, er i dag ansat som softwa­re­in­geniør og bor i Danmark med sin kone og deres datter.
Nicolas’ historie skal vise de mange mulig­heder, der er i Odenses robot­klynge og forhå­bentlig være med til at tiltrække endnu flere robo­t­helte til den voksende robot- og auto­ma­tions­in­dustri på Fyn.

 

 

 

OM VIRKSOMHEDEN

Gibotech udvikler, instal­lerer og servi­cerer højt­tek­no­lo­gikse auto­ma­tions­anslæg og vores ekspertise og erfaring igennem mere end 30 år har givet os en stærk position på markedet. Vi har leveret utallige maskiner og anlæg til vidt forskellige brancher, virk­som­heder og produk­tions­former, og vi er stolte over, at mange af vores maskiner fra opstarten i 1984 stadig er i drift. Med uund­værlig viden og erfaring, såvel som løbende udvikling fra enkelt­stående maskiner til total­løs­ninger, er Gibotech en nytæn­kende og innovativ samar­bejds­partner med fokus på kunden, kvalitet og design, når vi udvikler og leverer robuste kunde­til­passede løsninger. Kunderne er velkendte virk­som­heder på tværs af bran­cheri både en private og offentlige sektor i Danmark og på udvalgte eksport­mar­keder.

På gensyn i Gibotech