Gibotech får endnu en Børsen Gazelle

29. oktober, 2020 | Odense

 

 

 

  

 

For andet år i træk er der flyttet en Gazelle ind til Datavej i Odense. Børsen uddeler hvert år Børsen Gazelle prisen til virk­som­heder, der opfylder væsentlige finan­sielle krav. 

Og for anden gang  gælder det altså for Gibotech, der i år også er nomi­neret til EY Entrepreneur of the Year og allerede er blevet udnævnt til Succesvirksomhed 2020 af Spar Nord og BDO.

 – Vi er stolte over at være nomi­neret til denne flotte pris og gør opmærksom på, at vi ikke var kommet hertil uden alle vores dedi­kerede medar­bejdere,  siger Henrik Anker, CEO i Gibotech, der fortsætter;

- Derfor skal  der også lyde et stort tak til vores medar­bejdere for hver dag at yde en ekstra indsats, og til vores kunder for også under Corona at have lysten til at samar­bejde om den gode løsning.

Henrik Anker

CEO, Gibotech A/S

 

Om Børsen Gazelle

Kriteriet for at blive gazel­le­virk­somhed er ambi­tiøst og klart: I løbet af fire år skal omsætning eller brut­to­re­sultat vokse med 100 pct. eller mere. Det var der sidste år 2043 danske virk­som­heder, der formåede. Det er et hårdt krav, og derfor er gazel­lerne også en afspejling af den danske konjunktur: Hvis det går op, er der mange gazeller; hvis det går ned, er der færre, som bliver kåret som Børsen Gazelle. Men gazel­lerne er en dynamisk gruppe og kan ikke skæres over én kam – der kan være mange veje til gazel­le­status. Derfor tager Børsens jour­na­lister rundt i hele landet for at undersøge, hvad gazel­lernes vækst­formel er, og hvilke forvent­ninger og udfor­dringer de ser for fremtiden.

Der er seks kriterier, der skal være opfyldt for at blive Gazelle; nettoomsætning/bruttoresultat, regn­skabs­pe­riode, sammen­lig­ne­lighed, vækst, drifts­re­sultat, krav til virk­som­hedsform. Alle seks kriterier skal være opfyldt, før en virk­somhed kan kalde sig Børsen Gazelle.

 

Kontakt:

Gibotech: Henrik Anker, CEO, ha@​gibotech.​dk, 20 66 35 08.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få inspiration til auto­ma­ti­sering med robotter og CNC maskiner.