Det er ingen hemme­lighed, at Gibotech altid laver skræd­der­syede løsninger. Det gælder både, når det handler om auto­ma­tions­løs­ninger med robotter, og når virk­som­heden laver løsninger med CNC maskiner.

Men selv for en erfaren auto­ma­tions­virk­somhed som oden­se­anske Gibotech er nogle opgaver bare lige lidt større end andre. Det her er en af dem.

Tæt samar­bejde med Dencam

Der skulle intet mindre end ni last­biler og tre delle­ve­ringer til, da Gibotech leverede den 55 meter lang CMS Poseidon Maxi til Dencam i Rudkøbing. Normalt bliver alle de anlæg som Gibotech udvikler først stillet op og testet i produk­tions­hallen på Datavej i Odense, men når det drejer sig om en af de største maskiner i CMS’ vare­ka­talog, var der ganske enkelt ikke plads nok, og maskinen blev derfor leveret direkte til Dencam.

Det var vigtigt for Dencam at finde en lokal leve­randør. Gibotech kan sende en servi­ce­tek­niker med det samme, da de er loka­li­seret godt en halv time fra fabrikken i Rudkøbing. Samtidig har Gibotech adgang til stort set alle reser­vedele inden for 24 timer i tilfælde af maskinstop, hvilket også spillede ind, da Dencam skulle vælge leve­randør.

– Vi er rigtig glade for vores nye maskine og ikke mindst samar­bejdet med Gibotech. Vi har i hele forløbet haft en god, profes­sionel og teknisk dialog, hvor vi har fået opfyldt vores forvent­ninger og ønsker til en ny CNC maskine. Både med hensyn til det kontrak­t­mæssige, men også i forhold til de tekniske og softwa­re­mæssige løsninger, siger Carsten Hansen, Production Manager hos Dencam.

, Dencam Composites køber 55 meter lang <span class="caps">CNC</span> maskine, Gibotech
Langeland Kommunes borg­mester Tonni Hansen klippede snoren til Dencams nye CMS Poseidon Maxi

Dencams største

Det bliver en af de aller­største CMS maskiner over­ho­vedet, der nu sætter skub i produk­tionen hos Dencam, hvor den skal fræse komposit, når virk­som­heden laver forme til vind­møl­le­vinger. Og med mulighed for bear­bejdning af emne­stør­relser på op til 51,5 x 6,85 x 4 m, så er det det helt rigtige maskiner til formålet.

Det er første gang, at Gibotech leverer en maskine af denne stør­relse og det stillede selv­føl­gelig krav til samar­bejdet med CMS.

– Vores samar­bejds­partner CMS skal have ros for at kunne levere en CNC maskine i denne stør­relse på kun 9 måneder. Det er ret impo­ne­rende i en tid, hvor der ellers fore­kommer lange leve­ring­stider på maskiner af den stør­relse, slutter Henrik Thomsen, Product Manager, Gibotech.

Kontakt:

Dencam: Carsten Hansen, cah@​dencam.​com, 40 87 63 68.

Gibotech: Henrik Thomsen, hgt@​gibotech.​dk, 20 66 35 18.