Engelbrecht Construction er et af Skandinaviens største firmaer inden for sceno­grafi til museer, film, tv, teater, og inventar til butikker.

Virksomheden, der også er leve­randør Det kgl. Teater har netop inve­steret i en ny CNC maskine fra oden­se­anske Gibotech. Maskinen skal indgå som en del af sned­ker­værk­stedet.

Gibotech leverer <span class="caps">CNC</span> maskine til Engelbrecht Construction, Gibotech

CNC maskine giver nye mulig­heder

Den nye CNC maskine er en CMS Ares 6018 PX5, der er et 5‑akset højha­stig­heds­be­ar­bejd­nings­center med stor flek­si­bi­litet. Den omfat­tende software giver Engelbrecht Construction mulighed for at lave komplekse former både præcist og hurtigt og spare en række arbejds­gange, der ikke længere skal laves manuelt.

- Vi glæder os meget til at udvide vores kapa­citet og leve­rings­sik­kerhed, men også til  at øge  vores mulig­heder inden for fræsning af  store stør­relser, med fræs­ninger i blandt andet skum til større skul­p­tu­relle opgaver – med en længde på 6000 mm og en z‑højde på 1200mm er det vist kun fantasien der sætter grænsen, lyder det fra Anders Engelbrecht, CEO, Engelbrecht Construction. 

Gibotech leverer <span class="caps">CNC</span> maskine til Engelbrecht Construction, Gibotech

Det er den første maskine Gibotech leverer til Engelbrecht Construction og den anden CNC maskine, der skal indgå i Engelbrechts sned­ker­værksted, hvor den altså bl.a. skal produ­cerer sceno­gra­fiske elementer til bredt udvalg af kunder inden for museum, teater og film i ind- og udland.

Hvis du vil høre mere om vores auto­ma­tions­løs­ninger eller vil have lavet et servi­cetjek, så kontakt os på gibotech@​gibotech.​dk eller 65 95 82 62.

På gensyn i Gibotech