Gibotech nomi­neret til Årets Robotvirksomhed

Medlemmer af Odense Robotics CEO netværk har nomi­neret Gibotech til prisen som Årets Robotvirksomhed. De to andre nomi­nerede er Mobile Industrial Robots og UVD Robots.

10. december 2020

Gibotech, UVD Robotics og Mobile Industrial Robots er de tre endelige nomi­nerede til Årets Robotvirksomhed – Odense Robotics’ pris til virk­som­heder på Fyn, der har opnået ekstra­or­dinær vækst, bidraget særligt til klyngen og i år udvist stra­tegisk ledelse under Corona-krisen.

- Det er en pris, der hædrer alle de Odenseanske virk­som­heder i klyngen, der i særlig grad har bidraget til klyngen i løbet af året. De nomi­nerede er er udpeget af lige­sindede og i næste uge finder vi ud af, hvem klyngens CEO’er har valgt som Årets Robotvirksomhed 2020, lyder det fra Mikkel Christoffersen, CEO, Odense Robotics.

Mikkel Christoffersen

CEO, Odense Robotics

Finalisterne er nomi­neret af medlemmer af Odense Robotics CEO netværk – et netværk, der bringer CEO’er fra fynske virk­som­heder sammen. Der har i år været tre kriterier for nomi­ne­ringen; ekstra­or­dinær vækst/potentiale for en startup, særligt bidrag til klyngen og stra­tegisk ledelse under krisen.

Gibotech og UVD Robots er nomi­neret for deres ekstra­or­inære vækst, bidrag til klyngen og inni­vative løsninger under krisen, og Mobile Industrial Robots er nomi­neret for enestående stra­tegisk ledelse og vækst.

I en sidste runde skal netværkets CEO’er nu stemme på en vinder, der vil blive afsløret den 17. december ved et online arrangement. 

Prisen blev uddelt første gang sidste år, hvor Inwatec løb med sejren. Ligesom sidste år er det Nykredit Bank, der sponso­rerer prisen. 

Contact gibotech

- Vi er stolte over denne nomi­nering til årets robot virk­somhed, især fordi det er alle “robot” kolle­gaerne derude som indstiller til prisen og ikke en jury, lød det fra Henrik Anker, CEO i Gibotech efter nomineringen. 

 

 

Odense Robotics er nu national

Den nationale robot- og drone­klynge vil have sekre­tariat i Odense samt regionale hubs i Aalborg, Aarhus, Odense, København og Sønderborg. Klyngen er en vide­re­ud­vikling af sammen­læg­ningen af den fynske klynge Odense Robotics, den nationale drone­klynge UAS Denmark og Innovationsnetværket RoboCluster.

Den nationale robot- og drone­klynge blev udpeget af Uddannelses- og forsk­nings­mi­ni­steriet den 1. oktober som en af en række nye nationale klynger, som fra 2021–2024 skal skabe samar­bejde mellem forskere og virk­som­heder og dermed skabe mere innovation i samfundet.

Kontaktpersoner

Adresse

Henrik Anker, CEO, Gibotech,                    +45 20 66 35 08, ha@​gibotech.​dk

Eva Juul Langlands, Head of Branding and Marketing, Odense Robotics,                    +45 30 71 81 23, evjl@​odenserobotics.​dk