GIBOTECH NOMINERET TIL EY ENTREPRENEUR OF THE YEAR

∙ 04. Oktober 2018, Odense ∙

 

Anerkendt konkur­rence

EY Entrepreneur Of The Year er Danmarks og måske verdens mest aner­kendte vækst­ska­ber­kon­kur­rence. I år er Gibotech nomi­neret og kan løbe med titlen ved Regionskåringen torsdag den 1. november.
EY Entrepreneur Of The Year har fejret de bedste vækst­skabere i Danmark i 22 år. EY Entrepreneur Of The Year sætter med konkur­rence fokus på de mennesker, der opbygger og driver succes­fulde, ekspan­de­rende og dyna­miske virk­som­heder og som bringer nye innovative produkter og koncepter til markedet. Og så vil de gerne være med til at fortælle histo­rierne om de kvinder og mænd, der har mod på og passion til at føre deres drømme ud i livet.

 

Nye stil­lings­opslag

Der er mange kriterier i spil, når juryen skal afgøre, hvem der løber med den presti­ge­fyldte pris. For eksempel foku­serer konkur­rencen på andet og langt mere end økonomisk vækst. Fordi EY Entrepreneur Of The Year ønsker at favne hele virk­som­heden og dens DNA, lægges der derfor ligeså meget vægt på entre­pre­n­eurens rolle, værdier og ledelse – og ikke mindst samfunds­mæssige enga­gement.

Det er en stor ære at være med i det fine selskab som konkur­rencen hylder. Ikke bare for mig som leder, men også for medar­bej­derne, der jo er er med til at gøre virk­som­heden til det den er”, lyder det fra admi­ni­stre­rende direktør, Henrik Anker.

Konkurrencen afgøres ad flere omgange, først med regionskåringer i løbet af oktober og november og endelig en Landsfinale i København torsdag den 29. november. Den danske vinder går så videre til den globale konkur­rence, EY World Entrepreneur Of The Year i Monaco i juni 2019.

Kontakt

Henrik Anker, admi­ni­stre­rende direktør, ha@​gibotech.​dk eller 20 66 35 08.

 

 

Fakta

Juryens vurde­rings­punkter:

• Entrepreneurånd
Entrepreneuren sætter en høj standard for sig selv og sin virk­somhed og viser ekstra­or­dinært gåpåmod og vilje til at lykkes.

• Indtjening
Entrepreneuren opnår varige økono­miske resul­tater med personligt finan­sielt enga­gement og risiko.

• Strategisk virk­som­heds­ud­vikling
Entrepreneuren kende­tegnes ved at være nytæn­kende og nyska­bende og med klare ambi­tioner om vækst.

• Personlig inte­gritet
Entrepreneuren har gode lede­r­e­gen­skaber og driver sin virk­somhed i tråd med etiske moralske prin­cipper.

• Innovation
Virksomheden opfattes som innovativ og er en pioner inden for sit marked. Entrepreneuren formår at skabe en kultur hvor innovation og nyskabning er i centrum.

• Fremtidigt poten­tiale
Virksomheden har skabt arbejds­pladser og har et frem­tidigt poten­tiale om vækst enten nationalt eller inter­na­tionalt.

 

OM VIRKSOMHEDEN

Gibotech udvikler, instal­lerer og servi­cerer højt­tek­no­lo­gikse auto­ma­tions­anslæg og vores ekspertise og erfaring igennem mere end 30 år har givet os en stærk position på markedet. Vi har leveret utallige maskiner og anlæg til vidt forskellige brancher, virk­som­heder og produk­tions­former, og vi er stolte over, at mange af vores maskiner fra opstarten i 1984 stadig er i drift. Med uund­værlig viden og erfaring, såvel som løbende udvikling fra enkelt­stående maskiner til total­løs­ninger, er Gibotech en nytæn­kende og innovativ samar­bejds­partner med fokus på kunden, kvalitet og design, når vi udvikler og leverer robuste kunde­til­passede løsninger. Kunderne er velkendte virk­som­heder på tværs af bran­cheri både en private og offentlige sektor i Danmark og på udvalgte eksport­mar­keder.

På gensyn i Gibotech