Gibotech fodrer kæmpeoddere i GIVSKUD ZOOZOOTOPIA

Ligesom alle andre auto­ma­tions­løs­ninger den fynske auto­ma­tions­virk­somhed Gibotech udvikler, blev et robo­tanlæg til den norske fiske­in­dustri først instal­leret og testet i virk­som­hedens egen haller. Og som altid blev der selv­føl­gelig testet med de rigtige emner, som anlægget skal håndtere på fabrikken i Norge. Derfor blev der i løbet af sommeren stillet en kølevogn fyldt med sække med frossen fisk op på parke­rings­pladsen på Datavej i det sydøstlige Odense.

 Men hvad gør man lige med 1 ton frossen fisk, når man er færdig med at teste og ikke længere skal bruge fisken?

 

- Da vi var færdige med at teste anlægget, stod vi med 1 ton frossen fisk som vi ikke kunne bruge til noget. Omvendt havde vi jo heller ikke lyst til at smide for 40.000 kr. fisk ud. Derfor snakkede vi lidt frem og tilbage om, hvad vi skulle stille op med dem og blev enige om, at de da måtte kunne bruges til dyre­foder, lyder det fra projekt­leder Christian Dollerup.

Det mest nærlig­gende for en Odense-virk­somhed er natur­ligvis at kontakte Odense Zoo, men de kunne ikke bruge fiskene, da de var for store til deres fiske­spi­sende dyr. Anderledes så det ud hos GIVSKUD ZOOZOOTOPIA i Jylland. Her har man både bril­leb­jørne og kæmpeoddere, der spiser fisk i store mængder, så de 1000 kg faldt på et tørt sted.

- Donationer til vores zoo er altid meget velkomne, og derfor var det rigtig godt, at Gibotech havde os i tankerne, da de plud­selig stod med en større mængde fisk i overskud, siger GIVSKUD ZOO – ZOOTOPIAs dyrlæge Ditte-Mari Sandgreen, som har det over­ordnede ansvar for fodring af parkens dyr.

Kæmpeodderen er verdens største odder. Den kan blive over to meter lang og veje op til 40 kg. En voksen kæmpeodder spiser ca. 4 kg fisk om dagen. 

Kontakt:

Gibotech: Christian Dollerup, Projektleder, cd@​gibotech.​dk, 41 30 68 74.

GICSKUD ZOOZOOTOPIA: Ditte-Mari Sandgreen, dyrlæge, 76 71 02 42.

På gensyn i Gibotech