Et komplet palle­te­rings­anlæg med bl.a. to Fanuc robotter, speci­al­de­signede gribere og stak­ke­ma­skiner er netop godkendt i FAT test og er nu ved at blive instal­leret hos Geveko Markings Inc. i Gainsville, Georgia. 

Geveko Markings har speci­a­li­seret sig i hori­sontale marke­ringer, afmærk­ninger og trafikpro­dukter, og har fokus på at udvikle mate­rialer, der øger trafik­sik­ker­heden, samt deko­rative og kreative marke­ringer til udsmykning. 

 

Skal pakke marke­rings­ma­te­riale i USA

Virksomheden har flere fabrikker rundt omkring i verden, men hvor de forskellige marke­rings­ma­te­rialer produ­ceres afhænger af produktet, og hvor de skal bruges. Fabrikken i Gainesville laver primært marke­ringer til det ameri­kanske marked, og det er altå disse produkter, det nye robo­tanlæg nu skal pakke. 

Group Production Manager, Hans Peder Hansen, glæder sig til anlægget er færdi­gin­stal­leret på fabrikken i USA:

- Vi har set frem til at auto­ma­tisere denne del af vores produktion, så vi glæder os til anlægget er helt på plads, lød det efter den godkendte FAT test. 

På gensyn i Gibotech