Husk sikker­heden, når din CNC maskine er koblet til internettet

17. marts, 2021

Gode råd fra specialister

Verein Deutscher Werkzeugsmaschinenfabriken, VDW, har netop udgivet en ny brochure, der foku­serer på, hvordan du opti­merer sikker­heden på CNC-maskiner, der er koblet til internttet.

Udbredt problem i Tyskland

Hver anden tyske indu­stri­virk­somhed blev i 2020 på en eller anden måde udsat for cyber-angreb, viser viser ny rapport.

Derfor har værk­tøjs­ma­sk­in­fa­bri­kan­terne i VDW nu udgivet en brochure med en række råd og tips til, hvordan man kan sikre sig mod hackere og cyber­kri­mi­nelle, når det gælder virk­som­he­dernes CNC-maskiner.

CMS_Eidos_vakuumformer
cnc sikkerhed

Man kan måske ikke altid beskytte sig 100 procent og i  teorien vil der altid være en risiko, når der er netværks­for­bin­delse. Men for hvert beskyt­tel­seslag, man bygger på, kan man reducere risikoen drastisk. 

Man kan jo starte med at lave adgangs­koder, hvor selv de mest simple er bedre end ingenting, og herefter kan man bygge  videre på sin sikkerhed med flere adgangs­koder og separate netværk­s­om­råder, så data, der er mere ømtå­lelige beskyttes maksimalt. 

Et par gode råd til at øge cybersikkerheden

Opbevar programmer med emner på USB-stik eller på brugernes Smartphones, der hver især kan beskyttes med yder­ligere bruger­koder, og iøvrigt kan opbevare data krypteret.

Maskiner og produk­tions­celler, der er tilknyttet virk­som­he­dernes netværk bør afbrydes, når de ikke er i brug, så man undgår uønsket adgang i den periode.

Kører man produktion 24/7, så kan man gardere sig for indtræ­gende ved at opsætte forskellige alarmer, når hackere forsøger at skaffe sig adgang. 

Gibotech rådgiver om alt fra risi­ko­vur­dering til sikre styresystemer

Gibotech ‑TÜVcertificerede speci­a­lister rådgiver bl.a. virk­som­heder om begrebet Sikre Styresystemer, så de kan få helt styr på, om deres styre­system lever op til de krav der er fra risi­ko­vur­de­ringen på den pågæl­dende maskine, samt krav fra rele­vante stan­darder. De kan også udar­bejde løsnings­forslag og vejlede i, hvordan man doku­men­terer og vali­derer, at et styre­system lever op til stan­darden. Samtidig kan de også fastslå Performance Levels og kate­gorier som beskrevet i ISO 13849–1, når det gælder robo­tanlæg, maski­nanlæg, og hvor robotten indgår som en del. Risikovurderingen opbygges efter EN ISO 12100 – Risikovurdering og Risikonedsættelse, eller fra Maskindirektivets bilag I alt efter virk­som­hedens behov.

.

- Udarbejdelsen af en risi­ko­vur­dering er en ting, men de tiltag der kommer ud af den, som anven­delse af et sikkert styre­system, kan også skabe lidt forvirring. Kravene kan både komme fra en specifik standard tilhø­rende den enkelte maskintype, men også i hvor høj grad det sikre styre­system skal være med til nedbringe risikoen, kan spille ind

Anders Birkholm

Head of QHSE, Gibotech

Fremstiller du selv maskiner til din produktion?

Selvom du selv frem­stiller dine maskiner til brug i egen produktion, skal maskinen selv­føl­gelig stadig over­holde gældende lovgivning. Det betyder, at der skal laves en risi­ko­vur­dering, det tekniske dossier skal være tilgæn­geligt og navnlig at man skal sikre sig, at den nødvendige infor­mation, såsom brugs­an­vis­ningen, stilles til rådighed. Vores speci­a­lister kan også hjælpe både med samling af det tekniske dossier og udfær­di­gelse af brugsanvisningen.

Vil du vide mere?

Mail

Send en mail 

Send mail

Telefon

Ring til os på 

+45 65 95 82 62 

Følg os

Følg os på LinkedIn

LinkedIn

DIRA Robotbrag er tilbage!

DIRA Robotbrag er tilbage!

Vær med til at fejre DIRAs 40-års jubilæum, når netværket sammen med Teknologisk Institut åbner dørene op til et brag af en robotfest den 5.–6. maj 2022. 

læs mere