Hele tre titler på én gang

17. november 2020

Gibotech Gazelle, Succesvirksomhed 2020 – og nomi­neret til EY Entrepreneur of the Year

Der er flyttet endnu en Gazelle ind på Datavej 15. Det er den anden i træk – og de kommer altså ikke sprin­gende helt af sig selv, for det kræver nemlig, at omsætningen/bruttoresultatet skal være mindst fordoblet i løbet af de seneste 4 år. Det krav opfylder det oden­se­anske auto­ma­tionshus for andet år i træk, hvor der også har været vækst på medarbejdersiden.

Med den relativt nye pris Succesvirksomhed aner­kender Spar Nord og BDO de over 1000 virk­som­heder, der konti­nu­erligt lykkedes med at skabe vækst og solide finan­sielle resul­tater over en længere årrække og Succesvirksomhederne skal opfylde en række kriterier for at komme i betragtning til prisen. Udvælgelsen baserer sig udover antal medar­bejdere på tre centrale nøgletal: resultat for skat, egen­ka­pital og soliditet.

- Med største fornø­jelse tildeles I hermed erhvervsprisen Succesvirksomhed 2020. Prisen og statu­etten er et synligt bevis på, at I besidder det DNA, der skal til for at yde et særligt bidrag til vækst, velstand og dermed succes i dansk erhvervsliv, lød det fra Spar Nord og BDO, da prisen blev offentliggjort.

Men det slutter ikke her – Gibotech er nemlig for sjette gang nomi­neret til EY Entrepreneur of the Year igen. Sidste gang nåede de endda helt til regions­fi­nalen, hvor de dog blev slået på målstregen.

- Det er 7 år siden Henrik Anker satte sig i stolen som CEO for Gibotech A/S og det er 6. gang virk­som­heden kvali­fi­cerer sig til EY Entrepreneur Of The Year i samme tidsrum. Det er ekstraordinært

Michael B. Damsgaard

Assistant Director of Business Development, EY

Både i hver­dagen og de finan­sielle resul­tater viser en fremgang i både omsætning, resultat, antal medar­bejdere og kunder. Og det i en situ­ation, hvor mange brancher og virk­som­heder har det svært. 

Alle tre priser skyldes i høj grad både vores medar­bejder, kunder og samar­bejds­partnere. Medarbejderne yder hver dage en ekstra indsats særligt her under Corona, og vores kunder og samar­bejds­partnere er viser en helt særlig vilje til at lege med under krisen, så vi sammen finder den bedste løsning til deres behov.

EY2020

– Vi er stolte over både titlerne og nomi­ne­ringen til EY Entrepreneur of the Year og jeg vil gerne gøre opmærksom på, at vi ikke var kommet hertil uden alle vores dedi­kerede medar­bejdere, lyder det Henrik Anker, CEO i Gibotech, der selv­føl­gelig håber at løbe med sejren i EY Entrepreneur of the Year regions­fi­nalen, der finder sted 2. december.

Kontaktpersoner

Adresse

Henrik Anker, CEO, Gibotech,                    +45 20 66 35 08, ha@​gibotech.​dk