GIBOTECH OG HENRIK ANKER VINDER IGEN

∙ 09 januar 2019, Odense ∙

 

En tradi­tionsrig erhvervspris

Tirsdag den 8. januar blev Erhvervsklub Fyn Prisen uddelt til Erhvervsklub Fyns Nytårskur på Scandic Hotel i Odense. Det er klubbens egne medlemmer, der har både nomi­neret og kåret Gibotech som årets vinder af den aner­kendte erhvervspris, der er blevet uddelt i over 15 år og hvert år gives til en fynsk virk­somhed, som har været et excep­tionelt forbillede for andre fynske virk­som­heder inden for vækst, foran­dring, nytænkning og gerne i et inter­na­tionalt perspektiv.

 

Rundstykker til hele firmaet

Det var derfor en glad og stolt direktør, der onsdag morgen havde rundstykker med til hele firmaet.

- Det kan godt være, at det var mig, der modtog trofæet og klapsal­verne i går aftes, men det er jo alle medar­bej­derne, der har gjort det muligt. Det er dem, der hver dag er med til at skabe virk­som­heden, vores vækst og vores succes. Og det er dem, der gør, at vi i dag kan fejre, at vi fik Erhvervsklub Fyn Prisen som en innovativ, energisk og fremad­stormende virk­somhed på Fyn med stor succes, lyder det fra Henrik Anker.

Gibotech er kendt for kvalitet og er en af de førende virk­som­heder inden for kunde­til­passede auto­ma­tions­anlæg til både industri og hospi­taler.

- Gibotech har gennem årene leveret utallige maskiner og anlæg til vidt forskellige brancher, virk­som­heder og produk­tions­former og formår at udvikle i tæt samspil med deres kunder. Gibotech nytænker og har en kreativ tilgang til løsninger på robo­t­om­rådet, hvilket indtoget i sund­heds­sek­toren med blandt andet auto­ma­ti­serede steril­cen­traler og blod­prø­ve­sor­tering er et godt eksempel på, lyder det bl.a. i begrun­delsen fra Erhvervsklub Fyns formand Carsten Rosendal.

Erhvervsklub Fyn roser i nomi­ne­ringen også Gibotech for at være kendt for kvalitet og førende inden for kunde­til­passede højtek­no­lo­giske auto­ma­tions­anlæg til både industri og hospi­taler. Endelig frem­hæves den kreative tilgang til løsninger på robo­t­om­rådet, og virk­som­hedens indtog i sund­heds­sek­toren med blandt andet auto­ma­ti­serede steril­cen­traler og blod­prø­ve­sor­tering.

 

 

Lokal forankring og nye arbejds­pladser

 

Med prisen aner­kender Erhvervsklub Fyn bl.a. at Gibotech er lokalt forankret og med til at skabe arbejds­pladser i den fynske robot­klynge.

- Gibotech har en klar holdning til, at de er en fynsk virk­somhed, de er i konstant vækst og udvikling år for år og beskæf­tiger stadig flere ansatte på matriklen i Odense. Seneste skud på stammen er etab­le­ringen af selskabet Sanovo Technology Robotics A/S, som skal være verdens førende leve­randør af robot­løs­ninger til ægge­in­du­strien. I en tid hvor robotter fylder stadigt mere i fynsk erhvervsliv fortjener Gibotech og deres markante bidrag til udvikling af området en helt særlig opmærk­somhed, står der i nomi­ne­ringen fra Erhvervsklub Fyn.

Og at Gibotech har haft vokseværk de sidste par år afspejles ikke alene i omsæt­ningen, men i høj grad også i medar­bej­der­sam­men­sæt­ningen.

- Vi er 100 mennesker nu i Gibotech og halv­delen af dem har ikke været ansat i 2 år, så vi har masser at slås med.  Så at få den aner­ken­delse med hjem, der er bare super super dejligt for os alle sammen og det skal vi helt sikkert have fejret, sluttede Henrik Anker sin takketale tirsdag aften efter at have modtaget den flotte skulptur af Jens Ingvard Hansen, der følger med Erhvervsklub Fyn Prisen 2019.

 

Fakta

Erhvervsklub Fyn er et erhvervs­netværk for fynske virk­som­heder, som ønsker at networke, samar­bejde og finde inspiration hos andre fynske virk­som­heder.

Erhvervsklub Fyn Prisen har eksi­steret i 15 år og uddeles hvert år.

De andre to nomi­nerede var Alfred Pedersen & Søn Aps og Scangrip.

Kontakt

Henrik Anker, CEO, Gibotech, ha@​gibotech.​dk, 20 66 35 08.

 

OM VIRKSOMHEDEN

Gibotech udvikler, instal­lerer og servi­cerer højt­tek­no­lo­gikse auto­ma­tions­anslæg og vores ekspertise og erfaring igennem mere end 30 år har givet os en stærk position på markedet. Vi har leveret utallige maskiner og anlæg til vidt forskellige brancher, virk­som­heder og produk­tions­former, og vi er stolte over, at mange af vores maskiner fra opstarten i 1984 stadig er i drift. Med uund­værlig viden og erfaring, såvel som løbende udvikling fra enkelt­stående maskiner til total­løs­ninger, er Gibotech en nytæn­kende og innovativ samar­bejds­partner med fokus på kunden, kvalitet og design, når vi udvikler og leverer robuste kunde­til­passede løsninger. Kunderne er velkendte virk­som­heder på tværs af bran­cheri både en private og offentlige sektor i Danmark og på udvalgte eksport­mar­keder.

På gensyn i Gibotech