Inwatec er kåret som ‘Årets Robotvirksomhed 2019’ – en ny pris fra Odense Robotics, som hylder en virk­somhed, der har udmærket sig indenfor vækst, talen­t­ud­vikling og samar­bejde i robot­klyngen. Prisen blev præsen­teret på CEO Netværkets sidste møde i år, hvor omkring 60 admi­ni­stre­rende direk­tører fra Odense Robotics klyngen var samlet. Prisen er medlem­mernes egen pris, og vinderen afgøres i en afstemning blandt medlem­merne af CEO Netværket.
Jeg er meget stolt af at præsentere prisen ‘Årets Robotvirksomhed 2019’ til Inwatec. Virksomheden har leveret et særligt bidrag til klyngen ved at demon­strere stærk vækst og en ekstra­or­dinær indsats for at udvikle talent. Det er en ære at præsentere prisen til Inwatec; prisen sender et stærkt signal om, at virk­som­heden er et stærkt forbillede for andre virk­som­heder i Odense Robotics klyngen, sagde næstformand for Odense Robotics og admi­ni­stre­rende direktør for EffiMat Storage Technology, Jørgen Flemming Ladefoged, sagde:
Inwatec var en af seks nomi­nerede: Blue Ocean Robotics, KOBOTS, Lorenz Technology, Mobile Industrial Robots og Robot Nordic. Prisen gives til en virk­somhed, der i 2019 i særlig grad har udmærket sig eller ydet en indsats indenfor et eller flere af følgende områder: ”Talentudvikling”, ”Vækst/Vækstpotentiale” og/eller ”Samarbejde mellem klyn­ge­med­lem­merne”.
- Det er en stor ære at blive kåret som ’Årets Robotvirksomhed’ af virk­som­he­derne i klyngen og tage imod prisen på vegne af hele virk­som­heden. Jeg er meget stolt af at blive kåret som vinder blandt så stærk en gruppe fina­lister. Hos Inwatec har vi et stort fokus på at udvikle talent, især hos stude­rende og nyud­dannede, som en del af vores vækstrejse. Det er meget givende at under­støtte unge menne­skers udvikling og lære af deres ideer. Det er en stor ære for os alle­sammen i virk­som­heden at få denne aner­ken­delse fra virk­som­he­derne i Odense Robotics klyngen, lød det fra admi­ni­stre­rende direktør for Inwatec, Mads Andresen.
Inwatec udvikler, produ­cerer og markeds­fører innovative maskiner for den indu­strielle vaskeri­branche verden over. Inwatecs porte­følje inklu­derer mat roller maskiner, mat opbe­varing og transport, maskiner med røngten og pakke- og sorte­rings­ma­skiner. Virksomhedens produkter er designet til at øge sikkerhed og effek­ti­vitet i vaskeri­branchen. Prisen er spon­seret af Nykredit Bank.
Robot- og auto­ma­tions­virk­som­heder i Odense skaber vækst i regionen og værdi for en række indu­strier verden rundt. Vi er stolte af at sponsorere prisen ‘Årets Robotvirksomhed’ og hylde det ekstra­or­dinære bidrag, som Odense Robotics klyn­ge­virk­som­heder leverer til vores erhvervsliv og samfund, sluttede Centerdirektør for Nykredit Bank i Odense, Lars Holm.
Læs mere om den nye pris i pres­se­med­del­elsen fra Odense Robotics her

På gensyn i Gibotech