Mangler du en hurtig og præcis CNC maskine til at effek­ti­visere din produktion?

Så har du nu mulighed for at lease en CMS Ares.

Maskinen har utallige anven­del­ses­mu­lig­heder som du kan udnytte allerede fra første dag. Din produk­ti­vitet stiger samtidig med, at kvali­teten af dine produkter forbedres og din leve­ringstid bliver kortere.

Endelig skånes dine medar­bejdere for både dårlige arbejds­stil­linger og monotome bevæ­gelser, så de får færre arbejds­skader og sygedage.

Hvis du vil vide mere om alle fordele og mulig­heder med en CMS Ares, så klik på knappen og kontakt vores CNC speci­alist. Han hjælper dig gerne med at finde ud af, om maskinen kan opfylde dine behov og hvis en CMS Ares ikke er den rigtige maskine til din produktion, så finder I sammen et alter­nativ.

, Leasing tilbud på <span class="caps">CMS</span> Ares, Gibotech

Specifikationer

Akseopretning: Elektronisk b og c‑akseopretning for optimal præcision

Værktøj: Onboard værk­tøjs­skift, så værk­tøjet sidder tæt på bear­bejd­nings­en­heden. Forskellige auto­ma­tiske værk­tøjs­skift­løs­ninger garan­terer redu­ceret cyklustid og maksimal capa­citet

Arbejdsmiljø: Du kan vælge imellem forskellige løsninger til at afskærme arbejds­om­rådet, så både støv og støj redu­ceres markant. 

Bearbejdningsenhed: 5‑akset fræse­hoved med værk­tøjds­veksler. 12 kW motor, max 24.000 omdr./min.

Styring: OSAI OPEN

Godt udsyn til arbejds­om­rådet gennem store trans­pa­rente vinduer i skyde­dørene sikrer total sikkerhed for opera­tøren.


Leasing tilbud

Månedlig leasingpris*: DKK 92,00 /1 skift

Kontakt Henrik Thomsen på 20 66 35 18 eller hgt@​gibotech.​dk og hør mere om pris og finan­si­e­rings­mu­lig­heder. 

* Forbehold for endelig kredit­god­ken­delse. Forbeholdt mellemsalg.


, Leasing tilbud på <span class="caps">CMS</span> Ares, Gibotech
CMS Ares har mange anven­del­ses­mu­lig­heder