Mountain Top udvider og opgra­derer på maskinsiden

Den førende producent af tilbehør til pick up trucks har inve­steret i nye maskiner til produk­tionen i både Danmark og Thailand.

06. november 2020

Flere og flere virk­som­heder ønsker at auto­ma­tisere forskellige frem­stil­lings­pro­cesser. Der er dog store forskelle i hvor meget de forskellige processer er auto­ma­ti­seret. For eksempel er mange svej­se­o­pe­ra­tioner allerede fuldt auto­ma­ti­serede, mens auto­ma­ti­se­rings­ni­veauet for mate­ri­a­le­be­ar­bejdning er relativt lavt. En væsentlig årsag er manglen på egnede værk­tøjer og metoder, der er nemme at implementere.

 

Vores ekspert i save og CNC maskiner

Hvis du gerne vil høre mere om, hvordan en CNC maskine kan være med til at effek­ti­visere din produktion og øge din konkur­ren­ceevne, så kontakt Henrik Thomsen, Product Manager. Han kan guide dig til den bedste løsning og udregne tilba­ge­be­ta­ling­stiden på den valgte maskine.

Ring til Henrik på 20 66 35 18 eller send en mail på hgt@​gibotech.​dk

Tæt på markederne

Som global virk­somhed er det vigtigt for Mountain Top at være tæt på de største markeder. Særligt det asia­tiske marked er i kraftig vækst og for at sikre nærheden til kunderne, åbnede Mountain Top en ny fabrik i 2020.

Da Mountain Top var på udkig efter en CNC maskine til den thailandske fabrik, blev det samtidig til en inve­stering i en maskine til produk­tionen i Danmark. Og valget af leve­randør faldt på det oden­se­anske auto­ma­tionshus Gibotech, det har årtiers erfaring med CNC maskiner.

- Vi valgte Gibotech, fordi de kom med det bedste løsnings­forslag. Og så kunne vi se, at de ville blive en god samar­bejds­partner i frem­tidige projekter, hvor vi gerne vil have auto­ma­ti­seret nogle flere arbejdsgange,

Jon Friedrich

COO, Mountain Top

Fokus på ergonomi

De omkring 150 medar­bejdere i produk­tionen på fabrikken i Frederikssund har stadig nogle ensidige, genta­gende arbejds­op­gaver, og virk­som­heden har derfor fokus på ergonomi og sikkerhed.

- Vi tænker ergonomi og sikkerhed ind i alle de forskellige arbejds­sta­tioner, vi har på fabrikken. Det er vigtigt for os at være foran på det område, så vi sikrer vores medar­bejdere, siger Ole Jørgensen, Area Manager, Mountain Top, der også glæder sig over de mulig­heder som samar­bejdet med Gibotech giver i fremtiden.

Italiensk kvalitet

De to CNC maskiner er begge model TKE 944–7 fra itali­enske Tekna, der er skabt til at højpræ­ci­sions fræsning, afkortning og boring. For Mountain Top betyder det, at bear­bejd­ningen af alupro­filer til jalou­silåg på ladet af pick up trucks nu bliver endnu mere ensartet, samtidig med at både kvalitet og effek­ti­vitet øges.

Inden maski­nerne blev leveret i både Danmark og Thailand blev begge to gennem­testet for at sikre, at de var køreklar fra dag ét af. Denne test blev udført af en af Gibotechs erfarne teknikere, som har stort kendskab til CNC maskiner i samar­bejde med Tekna og Ole Jørgensen fra Mountain Top.

- Vi har haft et rigtig godt samar­bejde med både Mountain Top og Tekna. Og så har vi fra starten forvent­nings­af­stemt og været godt forberedt, så der var ingen over­ra­skelser under testen som i øvrigt blev gennemført på én dag.

Henrik Thomsen

Product Manager CNC, Gibotech A/S

Mountain Top Industries

Mountain Top Industries’ hoved­kvarter ligger i Frederikssund på Sjælland. Virksomheden har over 40 års erfaring med at lave forskelligt tilbehør til pick up trucks. I dag har virk­som­heden R&D afde­linger i både Danmark og Australien, mens produk­tionen ligger i Danmark og Thailand. 

Kontakt os

Adresse

Datavej 15

5220 ODense

Kontakt

Åbningstider

Mandag – tirsdag:  7.00 – 15.30
Fredag: 7.00 – 13.00