Webinar

Få fuld flek­si­bi­litet i din produktion

Gå ikke glip af vores online demon­stration af GiboCobotFlex

LikeConcrete_knager

Webinaret starter om

Dag(e)

:

Time®

:

Minut(ter)

:

Sekund(er)

GiboCobotFlex
OnRobot_3FG15
GiboCobotFlex

Vi har slået os sammen med vores gode samar­bejds­partnere fra Omron og OnRobot for at vise, hvordan du får fuld flek­si­bi­litet ind i produktionen.

Om GiboCobotFlex

Idéen til GiboCobotFlex kom af ønsket om at udvikle en flek­sibel, flytbar og ikke mindst pris­venlig kolla­bo­rativ robot­løsning med kort leve­rings- og indkøringstid.

Valget faldt på Omrons kolla­bo­rative TM robot, da den er let at programmere og har et helt særligt kamera, der er perfekt til løsningen. OnRobot er ikke bare førende indenfor stan­dard­gribere, men deres system gør det hurtigt og let at skifte griber, hvilket er afgø­rende i en løsning som GiboCobotFlex.

CobotFlex er designet til at dække en bred række af appli­ka­tioner og den omskif­telige produktion.

CobotFlex er udviklet på et flek­sibelt fundament (vogn) der er nem at flytte rundt mellem forskellige opgaver. For at komme hurtigt i gang mellem opga­verne bruges primært standard gribere med hurtigskift. Robottens inte­grerede kamera benyttes som en del af opstil­lingen til ny opgave og betyder at opera­tø­reren ikke skal programmere når der flyttes til en ny opgave. I praksis betyder det, at CobotFlex i løbet af en dag eksem­pelvis kan udføre maskin­be­tjening, skifte til kvali­tets­kontrol og pakke emner i kasser uden at opera­tøren skal gøre andet end at sikre, at det rigtige ordre­nummer kan læses af robotten, og at der er emner til rådighed.

Om webi­naret

Mangler du også flek­si­bi­litet i din produktion? Se med når Omron, Gibotech og OnRobot sammen viser, hvordan det inte­grerede kamera i Omrons TM robot bruges i Gibotechs nye flek­sible og flytbare CobotFlex, der hurtigt og let kan omstilles til forskellige opgaver med stan­dard­gribere fra OnRobot.

På webi­naret gennemgås funk­tio­na­litet og forklares om anven­delses-/og udvi­del­ses­mu­lig­heder. Kameraets funk­tio­na­litet demon­streres, og der laves en praktisk demon­stration med sortering af emner, der gribes med en Onrobot griber.

Under demon­stra­tionen vil vi bl.a. vise:

  • Hvor let det er at flytte en GibotCoboteFlex
  • Hvor let og hurtigt det er at skifte griber
  • Hvordan kameraet sikrer let omstilling fra forskellige opgaver
  • At kameraet sorterer efter bl.a. farve og størrelse.

 

Dato: 2. februar 2021

Tidspunkt: 10.00
Varighed: 45 minutter

Sprog: Dansk

LikeConcrete_knager

Hvis du synes at du har set emnerne før, så har vi allieret os med LIKEconcrete, der lige har lagt løverne ned i Løvens Hule. Vi har nemlig lånt et udvalg af deres knager for at vise robotten i aktion. 

Se mere om LIKEconcrete

webinar med OnRobot_Omron

Andre GiboSmartSolutions

Gibo Machine Tending

GiboMove

GiboCobot

GiboWeld

GiboBag

Gibo Palletize

GiboBox

GiboPack

CobotFlex er en af løsnin­gerne under konceptet GiboSmartSolutions, der er et bibliotek med tidligere byggede auto­ma­tions­løs­ninger. Samtidig er GibotSmartSolutions baseret på mange års erfaring med auto­ma­ti­sering med at imøde­komme krav til produk­tions- og proces­op­ti­mering, fabriksflow, ROI, after­sales og service. Vi har i snart 40 år leveret auto­ma­tions­løs­ninger til mange forskellige brancher og til mange forskellige slags produk­tioner. For at drage mest mulig nytte af den viden og erfaring, har vi  udviklet GiboSmartSolutions, der kombi­nerer forskellige auto­ma­tions­løs­ninger alt efter behov, og inddrager kunden tidligere i beslut­nings­pro­cessen, så de får fuldt udbytte af løsningen.

Kenneth Pedersen

Project Sales Manager, Gibotech A/S

GiboSmartSolutions til alle områder

Gibotech har i dag tre primære forret­nings­om­råder. Hospitalssektoren hvor steril­cen­traler, vare­mod­ta­gelser, AGV-kørsel og blod­prø­vero­botter er de vigtigste områder. Robotanlæg til industri der i dag spænder fra kolla­bo­rative letvægts­ro­botter, letvægts­ro­botter til indu­stri­ap­pli­ka­tioner, konven­tio­nelle indu­striro­botter som kombi­nation og altid skræd­dersyet til opgaven gerne med AGV- kørsel til at binde hele produk­tions­flowet sammen. Virksomhedens ældste forret­nings­område er CNC-maskiner primært til træ, plast og kompo­sit­ma­te­rialer samt letmetal. Der er dog en stigende efter­spørgsel på auto­matisk maskin­be­tjening og Gibotech har de seneste år leveret mange kombi­na­tions­løs­ninger med både CNC- maskine og robotter i hele verden og samar­bejder med CNC produ­centen om at udvikle dette område globalt.

GiboSmartSolutions dækker primært indu­stri­løs­ninger og mange af dem vil være baseret på en modul­tan­kegang, så man kan købe en enkelt robo­t­celle eller sætte flere moduler sammen til en samlet løsning, fx med eller uden mobil robot eller CNC maskine.

 

Få nyheder direkte i indbakken