CMS Tracer

PL Valves invsterer i to nye CMS maskiner

PL Valves har inve­steret i to nye maskiner, der skal arbejde sammen om at effek­ti­vi­serer produk­tionen i de 3000 m2 moderne produk­tions­fa­ci­li­teter i Middelfart endnu mere.

Den første maskine er en sav, der skal afkorte plast­plader inden videre bear­bejdning i den anden maskine, et CMS Tracer CNC bearbejdningscenteret.

Saven, en CMS Class px 350i, er opbygget efter samme prin­cipper som de store indu­strielle pladesave, og er en ”lille” sav, som udmærker sig ved, at man ligger pladen op imod et auto­matisk indstil­lingsstop, hvor­efter rundsavs­klingen auto­matisk via en motor føres igennem pladen. På denne måde skal opera­tø­rerne ikke skubbe en tung plade på en slæde som på en tradi­tionel bord­rundsav forbi den stationære rundsavsklinge.

CNC maskinen bear­bejder pladerne som bliver bygget sammen til ventiler, der bruges til mange forskellige formål.

CNC maskinen fræser not-riller til tætningsbånd m.m., laver udfræs­ninger, samt borer huller.

CMS Tracer CNC maskinen er stærk på forholdet perfor­mance vs. inve­stering, og så er den opbygget efter de samme prin­cipper som de store CNC modeller som f.eks. Evotech.

 

PL Valves har lavet en profilfilm, der i korte glimt giver et indblik i de to maskiner:

For at se denne video skal du acceptere stati­stics, marketing cookies 

Hvis du arbejder i plastin­du­strien og gerne vil vide mere om pladesave eller alle de andre mulig­heder, der er for at optimere og auto­ma­tisere produk­tionen, så tag fat i Henrik Thomsen, der er vores Product Manager på CNC området.

Kontakt

Gibotech A/S

Datavej 15

5220 Odense

gibotech@​gibotech.​dk

+ 45 56 95 82 62