Jyske Vink Plast vokser støt med automation

17. maj 2021

Virksomheden Vink Plast har travlt. Og det har den jyske plast­pro­ducent heldigvis haft i lang tid. Da de inve­sterede i en ny robot for snart 7 år siden var udgangs­punktet at købe et 3‑akset bear­bejd­nings­center med rundbord, og planen med cellen var at aflaste de øvrige CNC maskiner og bear­bejd­nings­centre i produk­tionen, så man kunne nedbringe leve­ring­stiden. Det virkede, og virk­som­heden vokser stadig.

Dengang endte det med en Fanuc Robodrill, der er en hurtig CNC maskine med et forholdsvis stort bear­bejd­nings­område, og et interface, der gør, at man kan betjene en robot på maskinen. Det gjorde det oplagt også at vælge en Fanuc robot til at betjene maskinen, og løsningen blev til i et samar­bejde mellem Fanuc og Gibotech.

- Vi havde rigtig travlt, så da vi skulle vælge en robot­le­ve­randør, var det en høj prio­ritet, at de to leve­ran­dører selv kunne koor­dinere og samar­bejde omkring projektet, lyder det fra Christian Ulberg, Produktionstekniker hos Vink Plast.

Robodrill lille
fanuc M710iC_gibotech

Det er en Fanuc Robodrill og en Fanuc M710iC, der tilsammen udgør løsningen, der har været med til at nedbringe leve­ring­stiden hos Vink Plast.

Robotten er en M710iC 50 kg robot med stor række­vidde, og det samlede anlæg med CNC maskinen blev udviklet til fuldau­to­matisk hånd­tering af råemner fra paller, afblæsning og afsugning og opretning af emner. Endelig skulle robotten bruges til hånd­tering til og fra CNC maskine, samt til at palletere de færdig­be­ar­bejdede emner på paller.

Målet om at nedbringe leve­ring­stiden blev indfriet og har sammen med højkva­li­tets­be­ar­bejd­ningen resul­teret i flere ordrer.

Har gode erfa­ringer med automatisering

Vink Plast har haft flere gode erfa­ringer med både CNC maskiner og robotter, og det ses i både økonomien og medarbejdertilfredsheden.

- Vi kan se effekten af auto­ma­ti­sering ikke bare på bund­linjen, hvor vi er vækstet ganske pænt, men medar­bej­derne har også taget rigtig godt imod robot­terne. De kunne hurtigt se, at robot­terne har givet dem endnu flere kollegaer og ikke færre som nogen måske kunne være lidt nervøse for i starten. Samtidig har robot­terne også frigivet noget tid, så medar­bej­derne kan koncen­trere sig om andre og mere spæn­dende opgaver end for eksempel at fodre en CNC maskine med emner, slutter Christian Ulberg.

Christian Ulbjerg

Produktionstekniker, Vink Plast

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få inspiration til auto­ma­ti­sering med robotter og CNC maskiner.

Kontakt os

Adresse

Datavej 15

5220 Odense

Kontakt

Åbningstider

Mandag – tirsdag:  7.00 – 15.30
Fredag: 7.00 – 13.00