PRESSEMEDDELELSE, HowToRobot

Robotkøbere flokkes til HowToRobot​.com under Covid-krisen

16. januar 2021

Lockdown har givet ny interesse for robotter. Mens mange mennesker er tvunget til at arbejde hjem­mefra, under­søger mange virk­som­heder, hvordan automation og robotter kan være med til at holde produk­tionen kørende – selv i krisetider.

Gennem de sidste tre måneder har HowToRobot oplevet en stigning på 400 procent i købere, der efter­spørger robot­løs­ninger på den digitale platform.

- Det haster for indu­strien at få auto­ma­ti­seret grund­læg­gende opgaver – og Covid-situ­a­tionen har kun forstærket behovet, siger CEO i HowToRobot​.com, Søren Peters.

Gibotech, en dansk inte­grator, har fået 11 fore­spørgsler på robot­løs­ninger alene på tå mindre end to måneder.

- Vi kan mærke den stigende efter­spørgsel fra kunderne gennem HowToRobot. De er inter­es­seret i at vide, hvordan robotter kan løse deres udfor­dringer og hvem der kan hjælpe dem med den bedste løsning.

Henrik Anker

CEO, Gibotech

sterilcentral_robot_region_hovedstaden
robot_sterilcentral

Digital platform forbinder købere og sælgere under lockdown

 

De nuvæ­rende Covid-19 restrik­tioner har gjort det nærmest umuligt at deltage i indu­stri­messer for at finde nye robotter og virk­som­heder til at levere dem. 

Under denne lockdown har robot­købere og ‑sælgere fundet nye måder at samar­bejde på gennem digitale plat­forme og markedspladser.

OnRobot f.eks. inve­sterer allerede i at udvide deres markeds­andele ved at have en global digital tilste­de­væ­relse på HowToRobot​.com. Det sikrer, at kunder der leder efter robot­gribere har en bedre chance for at finde OnRobot eller en af deres partnere gennem platformen.

- Flere og flere robot­kunder leder efter nye måder at komme i forbin­delse med os på, når det ikke er muligt at mødes ansigt til ansigt. Det viser, at det at have en stærk digital tilste­de­væ­relse er et vigtigt supplement til fysiske møder, siger Enrico Krog Iversen, CEO i OnRobot.

 

Om HowToRobot​.com

Verdens første digitalt robot hub, grundlagt i 2020. Platformen hjælper virk­som­heder med at plan­lægge og imple­mentere auto­ma­tions­pro­jekter – og med at forbinde dem med de rigtige leve­ran­dører. Mere end 12.500 robot- og auto­ma­tions­le­ve­ran­dører fra hele verden bliver vist på #HowToRobot​.com. Robotleverandører, produ­center og inte­gra­torer kan blive medlem af plat­formen gratis og få deres virk­somhed på det globale robotkort. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få inspiration til auto­ma­ti­sering med robotter og CNC maskiner.

Kontakt os

Adresse

Datavej 15

5220 Odense

Kontakt

Åbningstider

Mandag – tirsdag:  7.00 – 15.30
Fredag: 7.00 – 13.00