Business casen er afgørende

Robotter er for dyre – eller er de?

26. august 2020

Automatiseringsløsninger stormer frem

Selvom mange virk­som­heder har fået øjnene op for robotter og auto­ma­ti­sering, er der desværre mange – især små og mellem­store virk­som­heder – der hænger lidt i bremsen. Men hvorfor? En af årsa­gerne kan være, at de stadig tror, at en inve­stering i robotter vil være for dyrt.

Historien om vaskemaskinen

Til sammen­ligning gik der omkring 100 år fra opva­ske­ma­skinen blev opfundet og til den blev rigtig udbredt i 1950’erne. Grunden til den lang­somme udbre­delse var selv­føl­gelig, at den i starten var alt for dyr og ikke særlig bruger­venlig. Men årtiers forbed­ringer øgede udbre­delsen og sænkede prisen, så maskinen nu er tæt på at være hvermandseje.

Robotterne er nu ca. der, hvor opva­ske­ma­skinen var i 1950’erne.

Allerede nu kan man relativt billigt købe en robot. Det skyldes bl.a. udvik­lingen, hvor robo­tvirk­som­heder har taget kampen op mod tunge, uflek­sible og dyre robotter og udviklet langt mere flek­sible, bruger­venlige – og billigere – alternativer.

Alt er relativt

Men nu er det jo ikke kun selve robottens pris, der skal tages højde for, når man som virk­somhed vil auto­ma­tisere sin produktion. Faktisk kan man groft sagt opdele processen i tre faser.

Første fase:

Afklaring og analyse – kravene speci­fi­ceres og det forud­sættes, at produk­tionen allerede er trimmet, så man fx ved, hvor evt. flaske­halse er lokaliseret.

Anden fase:

Indkøb – her indhentes og behandles forskellige tilbud.

Tredje fase:

Installation – robotten instal­leres og indkøres og produktion kommer tilbage på 100 procent igen.

 

- Hvis en auto­ma­tions­løsning viser sig at være for dyr, er det nok mere et spørgsmål om, at business casen var for dårlig fra starten. Ofte er der jo flere fordele ved at auto­ma­tisere end blot at spare lønkroner. Det kan være alt fra øget kvalitet på produk­terne og hurtigere levering. Samtidig vil der også ofte ske en forbedring af arbejds­miljøet, der igen vil føre til lavere syge­fravær og færre arbejds­skader, lyder det fra Mikkel Bjerregaard, CSO, Gibotech.

Mikkel Bjerregaard

CSO, Gibotech A/S

Tid er penge

Selvom robot­terne altså er blevet billigere, kan imple­men­te­ring­stiden stadig være en show stopper for mange virk­som­heder. De har simpelthen svært ved at se, hvordan de skal finde tiden til at imple­mentere ændrin­gerne i produk­tionen, da det vil kræve midler­tidige produk­tionsstop og oplæring af medarbejdere.

Billigere robotter

Selvom robot­terne altså er blevet billigere, kan imple­men­te­ring­stiden stadig være en show stopper for mange virk­som­heder. De har simpelthen svært ved at se, hvordan de skal finde tiden til at imple­mentere ændrin­gerne i produk­tionen, da det vil kræve midler­tidige produk­tionsstop og oplæring af medarbejdere.

Øget produk­ti­vitet

Men ifølge en IDA-under­sø­gelse kan virk­som­he­derne øge produk­ti­vi­teten med 18 procent, hvis de gennem­fører de auto­ma­ti­se­ringer, der er rentable med en tilba­ge­be­ta­lingstid på under to år. Og hvis tilba­ge­be­ta­ling­stiden hæves til fem år vil man kunne øge produk­ti­vi­teten med hele 24 procent.

Den samlede pris

Hvis man regner alle tre faser af en auto­ma­tions­process med, så vil robottens pris faktisk udgøre under 50 procent af den samlede pris på projektet.

Kontakt os

Adresse

Datavej 15

5220 ODense

Kontakt

Åbningstider

Mandag – tirsdag:  7.00 – 15.30
Fredag: 7.00 – 13.00