Service &

servi­ce­af­taler

Gibotech servi­cerer og repa­rerer robotter, auto­ma­tions­løs­ninger og CNC-maskiner.

En servi­ce­aftale sikrer, at din produktion altid er 100 % funk­tions­dygtig, også i aften- og weekendti­merne. Det giver ro i sjælen, og sikrer stabile tal på bund­linjen.

Service

vi tilbyder

En servi­ce­aftale fra Gibotech sikrer jer en række fordele. Vigtigst af alt kommer jeres produk­tions­anlæg til at fungere bedre, så I får færre driftsstop. Vi tilbyder skræd­der­syede servi­ce­af­taler, men de kan fx inde­holde:

material-

BACKUP OF SOFTWARE

Det er vigtigt, at I har en backup af styringen, hvis der opstår problemer med denne. Gibotech gemmer en sikker­hedskopi af softwaren til samtlige anlæg, vi leverer. Vi hjælper også gerne med at lave en backup af eksi­ste­rende software. Dette er en lille inve­stering som hurtigt tjener sig hjem, hvis uheldet er ude.

fa-

OSAI-CONTROLS

Gibotech er skan­di­navisk repræ­sentant for OSAI. Vi både forhandler OSAIs innovative løsninger og reser­vedele og tilbyder support og servi­ce­ef­tersyn på eksi­ste­rende OSAI produkter i Danmark, Norge og Sverige.

Du kan læse mere om OSAI her.

et-

SPARE PARTS

Så længe en maskine er i drift, tilbyder vi service og repa­ra­tioner. Mange Gibotech-maskiner er stadig i drift efter 30 år eller mere. Vi har et stort reser­ve­delslager og det vi ikke har på lager, kan i de fleste tilfælde skaffes fra dag til dag.

fa-

MOVING A PRODUCTION PLANT

Gibotech offers to move complete production plants.  You can read more about some of the plants we have built and moved, here.

et‑l

COURSES

Vi tilbyder kurser til alle niveauer, pris­klasser og tider.

fa-

AD HOC TASKS

Har du brug for andre opgaver som omhandler robotter- og auto­ma­tions­løs­ninger, så tøv ikke med at kontakte os.

Du kan kontakte os her.

Derfor skal du vælge Gibotech som servi­ceud­byder

Vi er speci­a­lister i robotter fra KUKA og FANUC, mobile robotter fra DS Automotion og Omron, maskiner fra CMS, Masterwood og Tekna, samt tilhø­rende styre­sy­stemer – og så er vi skan­di­navisk repræ­sentant for OSAI.

Med en servi­ce­aftale er din produktion og drift altid i bedste hænder

 

Vidste du, at i forbin­delse med levering af maskiner sikrer vi altid kunderne den nødvendige oplæring i at betjene maskinen igennem det inklu­derede kursus.

Vi har ingen fast kursusplan, men tilret­te­lægger kursus­tids­punkter efter kundens ønske.

For mere infor­mation kontakt os venligst på service@​gibotech.​dk

et‑R

FAST RESPONSE

Maksimal responstid ved driftstop: Én hverdag

et‑R

HELP AND GUIDANCE

Mulighed for teknisk support, både offline og online

et‑R

CONTINUITY

Kontinuerlig servi­ce­ordning med inter­valler, der passer til Jeres produktion

et‑R

Constant Safety

Fast budget, ingen over­ra­skelser

et‑R

Special Benefits

Kunder med en servi­ce­aftale fra Gibotech tilbydes lige­ledes en raba­t­ordning på reser­vedele og teknisk hjælp

Vi tilbyder service og repa­ration på de fleste mærker og produkter indenfor robotter og CNC maskiner.

, Service, Gibotech
, Service, Gibotech
, Service, Gibotech
, Service, Gibotech
, Service, Gibotech

Kontakt os i dag eller lad os kontakte dig for en skræd­dersyet løsning til din produktion eller hospital

Kurser

Vi tilbyder kurser, der er tilret­telagt efter jeres opera­tørers speci­fikke behov for uddan­nelse, og som samtidig er tilpasset jeres produk­tions­anlæg og ‑processer.

Opkvalificer dine medar­bejdere

Når dine medar­bejdere tilmelder sig et kursus hos os kan du være sikker på, at det er dygtige og erfarne instruk­tører som står for under­vis­ningen, da vi prio­ri­terer hands-on læring på vores kurser. Det betyder, at du som kursist inddrages i prak­tiske øvelser hele vejen igennem kurset.

et‑k

Duration

Gibotechs kurser i robot­pro­gram­mering holdes over tre dage fra kl. 9−16.00 eller efter aftale.

et-

Price

Et kursus robot­pro­gram­mering koster kr. 9.500,- pr. deltager og inklu­derer kursus­ma­te­rialer og forplejning.

et-

Diploma

Alle deltagere modtager et diplom for gennemført kursus på sidste under­vis­ningsdag.

, Service, Gibotech

Fanuc kurser

Vi udbyder følgende kurser i Fanucs robotter:

- Grundlæggende FANUC robot­pro­gram­mering

- Udvidet FANUC robot­pro­gram­mering

Begge kurser afholdes i Gibotechs lokaler på Datavej 15, 5220 Odense .

Varighed 3 dage, pris inkl. forplejning: DKK 9.500,00 pr. deltager.

, Service, Gibotech

Grundlæggende program­mering af CNC maskiner

Dette kursus afholdes på Herningsholm Erhvervsskole.

Læs mere om dette kursus

Kontakt Herningsholm Erhvervsskole

Hvad lærer du?

På et kursus i robot­pro­gram­mering lærer du bl.a. at udfører et simpelt robot­program og sikker, manuel betjening af robotten ved hjælp af program­me­rings­en­heden. Du får også et godt kendskab til robottens konstruktion, mulig­heder og ydeevne og du lærer at ændre i et bestående program.

 

Hvilke emner gennemgår vi?

For at give dig det bedste kendskab til Fanuc robot­terne, gennemgår vi en hel række emner på robot­kurset:

- Sikkerhed omkring robotten og hånd­tering af denne på sikker vis

- General gennemgang af robotten og dens kompo­nenter

- Overordnet forklaring af hvordan robotten arbejder og dens koor­di­nat­system

- Yderligere gennemgang af program­me­rings­en­heden, optioner, mulig­heder, menuer og funk­tioner

- Grundlæggende kendskab til program­mering Lagerkapacitet

- Ændring af eksi­ste­rende posi­tioner i programmet

- Brug af forskellige bevæ­gel­ses­funk­tioner (en axe af gangen, lineær og circulær)

- Brugerområde og værk­tøjs­område (og hvordan de fast­lægges og bruges)

- Praktiske øvelser for bedre forståelse

- Backup og indlæsning af eksi­ste­rende backup

 

For mere infor­mation kontakt os venligst på service@​gibotech.​dk

 

Years with training and courses

Contact us

 

The more infor­mation you provide, the quicker we can provide the right department with your query.

 

Send message

3 + 13 =