Automati-sering hitter hos Skovby

4. maj, 2020, Odense
Hos Skovby Møbelfabrik er det en robot, der sørger for at betjene CNC maskinen – og det har man ikke fortrudt. 

Automatisering med robotter til auto­matisk maskin­be­tjening

Gibotech fik til opgave at udvikle en robot­løsning, der skulle hjælpe Skovby Møbelfabrik  med at øge produk­tions­ka­pa­ci­teten på den samme plads og med det samme antal medar­bejdere. Derudover skulle gennem­løb­s­tiden forkortes. Samlet set havde man et håb om, at man med auto­ma­ti­sering kunne være med til at fast­holde produktion og arbejds­pladser i Danmark. Og her var auto­matisk maskin­be­tjening en del af løsningen. 

Baggrunden for at inve­stere i robotter og auto­ma­ti­sering

- Vi vil gerne producere mest muligt på samme produk­tions­areal. Vi har fokus på hurtigere gennem­løb­s­tider og på at producere mere med det samme antal mennesker og hvis vi skal i mål med det, må vi fokusere mere på produk­tions­pro­cesser, der i højere grad er auto­ma­ti­serede end de var tidligere. 

 Preben Rasmussen, adm. direktør,

 Skovby Møbelfabrik

 

, Skovby har stor glæde af auto­matisk maskin­be­tjening, Gibotech
, Skovby har stor glæde af auto­matisk maskin­be­tjening, Gibotech
, Skovby har stor glæde af auto­matisk maskin­be­tjening, Gibotech

- Hele forløbet fra vi startede op og vi fik beskrevet, hvad det var vi ville og hvilke kompo­nenter, vi havde en idé til vi skulle producere, fik Gibotech dem i huset og kom tilbage med et løsnings­forslag. Da det så kom herop på fabrikken, var det meget køreklar og kom rigtig hurtigt til at drifte.

Preben Rasmussen

Adm. direktør, Skovby Møbelfabrik

Med auto­matisk maskin­be­tjening udviklet af Gibotech er resul­tatet, at Skovby har opnået deres mål om at få en fuldau­to­matisk produk­tions­celle. Det giver samtidig den fordel, at de kan køre konti­nu­erlig produktion, og kan køre produktion gennem alle pauser. Og da den er ubemandet, kan virk­som­heden natur­ligvis producere mere med det samme antal medar­bejdere. 

Vil du vide mere?

et-

Mail

Send en mail 

Send mail

et-

Telefon

Ring til os på 

+45 65 95 82 62 

Følg os

Følg os på LinkedIn

LinkedIn