Vi tilbyder kvali­tets­ro­botter, auto­ma­tions­løs­ninger og servi­ce­af­taler.
Altid skræd­dersyet og med innovation i højsædet.

 

Se video

Vælg branche

Vi leverer skræd­der­syede robotter og auto­ma­tions­løs­ninger

Gibotech A/S udvikler, instal­lerer og servi­cerer højtek­no­lo­giske auto­ma­tions-, robot-, og maskin­løs­ninger til et bredt udvalg af brancher.

Vores store erfaring med levering af løsninger til mange forskellige indu­strier giver, sammen med vores store krea­ti­vitet, vores kunder øget effek­ti­vitet, lavere produk­tions­om­kost­ninger og forbedret konkur­ren­ceevne.

Service & Kurser

Vi tilbyder servi­ce­af­taler på de fleste mærker, og hjælper dig i gang med dine robot- og auto­ma­tions­løs­ninger.

Fuld fart på Danmark

IFR World Robotics udgav for nyligt deres årsrapport om indu­striro­botter, og den placerer igen Danmark i top 6.

læs mere

Sådan gør Gibotech sine projektet mere robuste

Gibotech har vokseværk. I det seneste år er det fynske auto­ma­tionshus, der har bran­chens tred­je­største bund­linje, gået fra 60 til 90 ansatte. Og den voksende orga­ni­sation giver en række fordele på den auto­ma­tionsvej, som virk­som­heden har valgt.

læs mere

Kontakt os

Jo mere infor­mation du giver os i formu­laren, jo hurtigere kan vi sende din fore­spørgsel videre til den rigtige afdeling.

Send en besked

1 + 6 =