IFR World Robotics udgav for nyligt deres årsrapport om indu­striro­botter, og den placerer igen Danmark i top 6.

∙ 13 december 2018, Odense ∙

 

Fuld fart på Danmark

Ifølge IFR er Danmark globalt set blandt de øverste 6 lande, når det kommer til robo­t­den­sitet i produk­tions­in­du­strien i Europa, kun overgået af Tyskland og Sverige. Vores robo­t­den­sitet er 230 enheder, til sammen­ligning er antallet af instal­lerede indu­strielle robotter pr. 10.000 medar­bejdere i produk­tions­in­du­strien i Sverige 240 enheder og i Tyskland 322.

Globalt set blev rekorden slået for femte år i træk i den verden­s­oms­pæn­dende forsyning af indu­strielle robotter med 381.335 enheder i 2017. Det er 30 % mere end forsy­ningen i 2016. Mange lande oplever udvikling indenfor dette område, men ingen mere end Kina. I 2017 leverede Kina det højeste antal af indu­strielle robotter nogen­sinde målt på et enkelt land, da de nåede op på 137.900 solgte enheder. En stigning på 59 % sammen­lignet med 2016. Et af foku­s­om­rå­derne i Kinas ”made in China 2025” plan er, at robot­tek­nologi og statslig belønning ved brug af indu­strielle robotter – både fra inden­landske og uden­landske produ­center – skal fort­sætte med at stige. Mere end hver tredje robot i verden er instal­le­reret i Kina.

Nye rekorder

Danmark ved også, hvordan man slår rekorder. I 2017 blev 774 nye indu­strielle robotter instal­leret i Danmark, hvilket er 3 % flere end det fore­gående år. Danmark klarer sig bedre end nogen­sinde, og mellem år 2012 – 2017 steg forsyning af robotter med 9 % i gennemsnit årligt.

- Den nye danske rekord i instal­lerede robotter i 2017, og den gennem­snitlige vækst på omkring 10 % om året gennem de sidste fem år, signa­lerer en solid og stærk udvikling af auto­ma­tions­løs­ninger i danske virk­som­heder siger Martin Jespersen, Project Manager, Business Intelligence, Odense Robotics

 

Stigning på 7 %

I 2017 nåede det totale salg i Danmark 9.500 enheder, imens det anslåede driftslager udgjorde 3.335 enheder. Det betyder en stigning på 7 % sammen­lignet med lageret i 2016. Danmarks robo­t­den­sitet er vokset meget i de seneste år, og sidste år kom vi igen på sjet­te­pladsen indenfor dette område – en markant placering, når man tager i betragtning, at Danmark ikke har nogen bilpro­du­center og kun få leve­ran­dører af reser­vedele til biler.

IFR’s forvent­ninger

Ifølge IFR forventes det at vækstraten for det globale salg af indu­strielle robotter vil acce­lerere mellem 2019 – 2021 til 14 % i gennemsnit om året, 10 % i Europa, 13 % i USA og 16 % i Kina. Det betyder, at vores histo­riske globale vækst vil fort­sætte. Faktisk forventes det, at 2 millioner nye indu­strielle robotter vil blive instal­leret på fabrikker verden over mellem 2018 – 2021. Asien vil stadig ligge øverst både i salg og lager­be­holdning, tæt fulgt af Europa og USA

 

 

På gensyn i Gibotech