Tilmeldingen er nu åben til R‑22

2. januar, 2022 | Odense

Efter et langt Corona-tilløb løber Nordens første samlede robo­t­messe endelig af stabelen i Odense Congress Center den 23.–25. marts 2022. Her får besø­gende en unik chance for at få indsigt i den nordiske robot­branche samt opleve mulig­he­derne for imple­men­tering af robot- og drone­tek­nologi i deres virksomhed.

 

Læs mere

Store ambi­tioner

Den nye robo­t­messe er allerede blevet aflyst og udskudt to gange, men denne gang skulle den være god nok – den 23.–25. marts 2022 åbnes dørene til den første samlede nordiske robo­t­messe, og nedtæl­lingen til R‑22 er for alvor gået i gang i Odense Congress Center.

Besøgende får en enestående mulighed for at opleve nutidig og frem­tidig teknologi med poten­tialet til en gennem­gri­bende opti­mering af en virk­somhed. Messen henvender sig til en bred vifte af brancher som byggeri, energi, gartneri, landbrug, produktion og sundhed.

Det er gratis at deltage på R‑22 for slut­kunder og profes­sio­nelle inden for brancher som byggeri, landbrug & gartneri, energi, sundhed, produktion m.fl. Som ansat eller virk­som­hed­sejer er du auto­matisk kvali­fi­ceret til at deltage på messen, hvor du kan udforske og lære meget mere om robotter, auto­ma­ti­sering og droner.

- Vi er som virk­somhed spændte på den kommende R‑22 messe i Odense og er stolte over at have været en del af den styre­gruppe som har rådgivet OCC omkring dette spæn­dende setup. Det bliver en messeform som ikke er set før og med tårnhøje forvent­ninger til delta­gende virk­som­heder og en masse besø­gende. Vi vil som virk­somhed støtte op omkring dette og forventer at deltage som udstiller.

Henrik Anker

CEO, Gibotech

Vision om tilgængelighed

Robotmessen R‑22 bliver Nordens største samlings­punkt for en branche i rivende udvikling. Messen skal blandt andet være med til at fastslå Danmarks stærke position inden for robotteknologi. 

Samtidig er der en vision om at gøre robotter, auto­ma­ti­sering og droner mere tilgæn­gelige for de mange forskellige brancher, der stadig i større grad tager robot­terne i brug.

– Noget af det helt unikke er, at R‑22 har et særligt fokus på imple­men­tering af robotter, auto­ma­ti­sering og droner. Det handler om at vise end-users, hvordan de kan bruge tekno­logien i deres hverdag, blandt andet ved at lade dem se og møde cases fra virke­lig­heden med virk­som­heder, der allerede har taget tekno­logien i brug, fortæller Katarina Fruerlund Deylami.

Stærke samar­bejds­partnere

Internationalt er Danmark kendt som landet, der er på forkant med udvik­lingen inden for robot- og drone­tek­nologi. Især på Fyn og i Odense har man fingeren på pulsen, og det betyder, at R‑22 allerede har sikret sig flere meget kompe­tente partnere, der kommer til at styrke den nordiske messe på OCC. En af part­nerne er Odense Robotics, og klyn­ge­di­rektør Mikkel Christoffersen ser frem til messen og dens mange muligheder.

- R‑22 er en unik mulighed for robot‑, drone- og auto­ma­tions­virk­som­heder i hele Norden til at møde nye kunder og partnere. Vi er meget glade for at se endnu et tiltag, der kan styrke Danmarks globale position, som en af verdens førende robo­t­na­tioner, og samtidig også synliggøre Odense som et vigtigt center for robotudvikling.

Partnerne bag R‑22 tæller i øjeblikket Odense Robotics, DI Digital, Syddansk Universitet, UAS Denmark, Odense Seed and Venture, Odense Investor Summit, og endnu flere kan snart offent­lig­gøres. Derudover har messen en bred opbakning fra orga­ni­sa­tioner, lære­an­stalter og et ruti­neret advisory board.

 

gibocobotflex_cobot_omron
AGV_ds_automotion_sterilcentral

Nordens største

Danmarks nye robo­t­messe R‑22 bliver Nordens største samlings­punkt for en branche i rivende udvikling. Messen skal blandt andet være med til at fastslå Danmarks stærke position inden for robot­tek­nologi, men den har samtidig en vision om at gøre robotter, auto­ma­ti­sering og droner mere tilgæn­gelige for de mange brancher, der i stadig større grad tager robot­terne i brug.

Hjælp til implementering

På messen vil du, udover at opleve de mange robotter og droner, også kunne få gode råd fra virk­som­heder, der allerede har taget robotter og droner i brug. Samtidig vil inte­gra­torer stå klar til at hjælpe dig godt i gang med imple­men­te­ringen af en konkret løsning, der ikke bare vil optimere dit arbejde, men samtidig højne effek­ti­vi­teten, reducere omkost­ninger og skabe en stor konkur­ren­ce­fordel for din virksomhed. 

 

Hvor?

Odense Congress Center

Ørbækvej 350, Tornbjerg

5220 Odense

R-22

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få inspiration til auto­ma­ti­sering med robotter og CNC bearbejdning