Årets afslutning nærmer sig, og vi vil gerne give dig nogle eksempler på nogle af de spæn­dende projekter, vi har lavet i løbet af året. Vi kan helt sikkert også hjælpe dig med at effek­ti­visere din produktion, så tag et kig og bliv inspi­reret.

For at gøre det let for dig, har vi opdelt projek­terne i forskellige robot­typer og så slutter vi med en af de helt store CNC maskiner.

Lad os starte med robot­terne …

Vi er altid glade, når vores kunder er så tilfredse med vores løsninger, at de bestiller nye anlæg. I oktober leverede vi for anden gang en robo­t­celle til en kunde i Jylland, der gerne ville optimere produk­tionen på deres maskiner endnu mere. Derfor udviklede vi en robo­t­celle, der skal skære ti sekunder af cyklus­tiden for at udnytte sprøjte­stø­be­ma­skinens max kapa­citet.

Vi fort­sætter med de mobile robotter …

I 2020 skal det nye 140.000 m² store super­sy­gehus i Gødstrup være færdig­bygget og her leverer vi en AGV-løsning, der skal trans­portere varer og andre emner rundt på syge­huset både fra regions­la­geret, steril­cen­tralen, vaskeri, køkken mm. samt til særlige pladser på senge­afsnit og klinikker. Dermed kommer de intel­li­gente mobile robotter til at færdes frit mellem perso­nalet.

Gibotechs samlede løsning inklu­derer både adskillige AGV’er samt lade­sta­tioner, styre­sy­stemer og alt det andet udstyr, der skal til for, at de mobile robotter kan bevæge sig selv­stændigt rundt på syge­huset og endda selv være i stand til at tage eleva­toren til andre etage

AGV’er er geniale til at optimere den interne logistik, og de findes efter­hånden i alle afskyg­ninger og til alle formål. En af vores kunder i Trekantområdet har fx købt to store selv­kø­rende trucks til at køre paller med færdige produkter fra produktion til lager. På den måde har de fået frigjort 2 medar­bejdere, der nu kan tage sig af andre opgaver i produk­tionen.

Hvis du vide mere om, hvordan du kan optimere den interne logistik, så kontakt os

Vidste du, at vi også laver løsninger med colla­bo­rative robotter ?

Vi slutter med en af de største …

Virksomheden Dencam på Langeland er speci­a­lister i hele processen om at lave forme til vind­møl­le­vinger. De var på udkig efter en CNC maskine til at lave forme til vinger på over 100 meter. Valget faldt på en 55 meter lang Poseidon Maxi fra CMS, der giver mulighed for bear­bejdning af emner på op til 51,5 x 6,85 x 4 meter og skal gøre Dencam endnu mere konkur­ren­ce­dygtig.

På gensyn i Gibotech