Event

Gør din produktion endnu mere konkur­ren­ce­dygtig med cobots og mobile robotter

30. august 2021

Gibotech, Omron og SCHUNK har fornø­jelsen af at
invitere til Åbent Hus om flek­sibel produktion fredag den 17. september kl. 9.00−13.00 hos Gibotech på Datavej 15 i Odense.

Bliv klogere på mulig­he­derne og den seneste udvikling
inden for bl.a. cobots og mobile robotter.

- Forbrugernes købs­mønstre ændrer sig, og produk­ternes levetid bliver kortere og kortere. Det betyder, at produk­tions­virk­som­heder i stigende grad skal kunne håndtere hyppige design- og produk­tæn­dringer, indi­vi­duelle tilpas­ninger samt små seri­e­stør­relser. Her er kombi­na­tionen af cobots og mobile robotter en afgø­rende komponent i udvik­lingen af morgen­dagens løsninger til den flek­sible produktion.

Kenneth Pedersen

Product Manager Automation, Gibotech

gibocobotflex_cobot_omron
invitation til åbent hus 17. september

Hurtig og simpel robotimplementering

GiboCobotFlex gør det muligt at flytte din cobot rundt i produk­tionen efter behov – og med et minimum af program­mering. Du får høj ROI og en uset grad af flek­si­bi­litet. Køb, lej eller lease – og kom i gang med det samme.

Til vores Åbent Hus arran­gement den 17/9 bliver du præsen­teret for konkrete usercases og de nyeste tekno­logier inden for flek­sibel produktion. Du vil også få mulighed for at diskutere din produk­tions­ud­for­dringer med auto­ma­tions­eks­perter fra både Gibotech, Omron og Schunk, og gå hjem med ny viden og et større netværk.

Enkel program­mering

Omrons vision og landmark-teknologi gør det let at omstille GiboCobotFlex til forskellige appli­ka­tioner. Installation og produk­tions­skift kan klares på ned til 15 min.

Fuld flek­si­bi­litet

Robotten kan let flyttes og veksle mellem forkellige opgaver takket være den mobile trans­portvogn. Basisløsningen kan udbygges med gribere, teleskop­sokkel til robotten eller Omron PLC til recept­styring. 

Fleksibel finan­si­ering

Det er helt op til dig, om du vil købe, leje eller lease din nye auto­ma­tions­løsning. Du har endda også mulighed for at låne en GiboCobotFlex inden køb. Kontakt os for yder­ligere info.

Program

9.00−9.30
Registrering med morgenmad
9.30−10.00
Velkommen v. Gibotech, Schunk, Omron
10.00−11.00
Live demon­stra­tioner – Gibotech, Schunk, Omron
11.00−12.30
Breakout sessions: præsen­ta­tioner af usercases og frem­tidens produktion
12.30−13.00
Let frokost

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få inspiration til auto­ma­ti­sering med robotter og CNC maskiner.

Kontakt os

Adresse

Datavej 15

5220 Odense

Kontakt

Åbningstider

Mandag – tirsdag:  7.00 – 15.30
Fredag: 7.00 – 13.00