Upcycling af auto­ma­tions­anlæg sikrer bespa­relse på op til 40%

Også i auto­ma­tions­ver­denen kan det nogle gange betale sig at upcycle. Det ved vores kunder godt og derfor har BoConcept igen inve­steret i en auto­ma­tions­løsning sat sammen af flere brugte enheder.

12. februar 2021

Det er ikke altid nødvendigt at inve­stere i spritnye maskiner. Man kan nemlig sagtens få et skræd­dersyet auto­ma­tions­anlæg, hvor enten hele anlægget eller dele af det består af genbrug. I dette tilfælde blev anlægget stykket sammen med kunden, som allerede havde en knuser, der blev inte­greret i det færdige anlæg. Det gjorde det samtidig muligt at få det samlede anlæg CE mærket af Gibotech.

 

Ikke kun for pengenes skyld

At gå efter en delvis upcycling af hardware er ikke nyt for BoConcept, der tidligere har købt brugte maskiner og robotter. Og så hænger tanke­gangen tæt sammen med virk­som­hedens arbejde for at imple­mentere initi­a­tiver, der tager ansvar for mennesker og miljø.

- Vores over­ordnede ambition er at frem­stille vores produkter med så begrænset miljøpå­virkning som muligt og vi arbejder løbende med miljø­mæssige forbed­ringer i både produktion og logistik. Derfor giver det også rigtig god mening for os at få lavet en løsning bestående af brugte maskiner og robotter

Kim Sejbjerg

Plant Manager, BoConcept

CMS_boconcept
Thomas Nielsen, CNC tekniker, Gibotech

Stor bespa­relse og lang levetid

Det er ikke på software og program­mering, at bespa­rel­serne hentes, når man laver nye anlæg ved at upcycle. Prisen er nemlig stort set den samme, uanset om det er nye eller brugte maskiner og robotter, når det drejer sig om software og program­mering. Til gengæld er der en del at spare ved at bruge og inte­grere brugt hardware i et nyt anlæg. I dette tilfælde har BoConcept opnået en bespa­relse på 40% ved at vælge en brugt CNC og robot.

Man skal altså ikke være bange for at tænke i upcycling, når man kaster sig ud i et auto­ma­ti­se­rings­projekt. Gibotech bruger kun inter­na­tionalt aner­kendte leve­ran­dører som en garanti for at maskiner og robotter har en lang levetid. Faktisk kører flere af de anlæg som virk­som­heden instal­lerede i begyn­delsen af 80’erne stadig. Som en ekstra sikkerhed – uanset om anlægget består af nye eller brugte robotter og maskiner – skal man altid overveje at lave en servi­ce­aftale på anlægget. Regelmæssige servi­cetjek og vedli­gehold kan tilret­te­lægges efter produk­tionen og mini­merer risikoen for nedetid.

- Det første anlæg vi købte af Gibotech er helt tilbage fra 1987, og det kører stadig upåkla­geligt. Dengang inve­sterede vi i helt nye CMS CNC maskiner, og der har ingen problemer været. Derfor er vi heller ikke nervøse for at upcycle denne gang, fordi vi ved, at tingene kan køre i mange år. Og så sørger vi selv­føl­gelig for lave en servi­ce­aftale med Gibotech, så vi med regel­mæssige servi­cetjek og vedli­gehold også kan holde vores nye anlæg kørende i mange år endnu, siger Poul Brændgaard, Projektansvarlig Koordinator hos BoConcept A/S.

Knuser, CNC og auto­matisk maskinbetjening 

Udover kundens knuser består anlægget af en total renoveret CNC maskine fra 2001 og en brugt Fanuc M410iB robot fra 2008.

Den brugte CNC maskine er en CMS PF102 som blev renoveret med b.la. komplet ny OSAI styring, inkl. nye kabler, aksekort og serv­o­mo­torer. Derudover fik maskinen ny PC, betje­nings­panel. I forbin­delse med ombyg­ningen fik robotten en ny griber, der kan håndtere emnerne sikkert og med et fast hold, så emnet ikke flytter sig, når emnet grovfræses af robotten.

Det samlede anlæg er tænkt ind i løsning med auto­matisk maskin­be­tjening, hvor robotten først grovfræser emnerne på en fræse­spindel, der er monteret over knuseren. Ved at grovfræse emnerne inden de lægges i maskinen forhindrer man, at store stykker afskær havner inde i CNC maskinen, så det kun er spåner som kan suges væk. På den måde undgår man også uhen­sigts­mæssige stop for at fjerne stykker af afskær.

Med i det samlede anlæg er også en brugt laser projektor, der skal projektere billeder af emnerne eller vaku­um­kop­perne ned på CNC planet, så opera­tøren hurtigt kan placere vakuum kopperne korrekt og dermed reducere opstil­ling­stiden. Når emnerne er bear­bejdet, fjerner robotten emnerne fra CNC maskinen og ligger dem på en rullebane, der trans­por­terer de færdige og stakkede emner ud af anlægget. CNC maskinen har to borde, så der køres selv­føl­gelig med veksel­drift på CNC maskinen.

- Det er altid sjovt, når man bliver udfordret af kunderne til at tænke på en anden måde. Vi sælger jo oftest nye maskiner, men det har været en fornø­jelse at arbejde sammen med BoConcept om at få lavet en samlet løsning baseret på upcyling og hjælpe dem på vej med at være miljø­mæssigt ansvarlige i deres produktion, slutter Henrik Thomsen, Product Manager CNC, hos Gibotech.

Se video af en af vores tidligere løsninger til BoConcept

Vores ekspert i CNC maskiner og save

Hvis du gerne vil høre mere om, hvordan en CNC maskine kan være med til at effek­ti­visere din produktion og øge din konkur­ren­ceevne, så kontakt Henrik Thomsen, Product Manager. Han kan guide dig til den bedste løsning og udregne tilba­ge­be­ta­ling­stiden på den valgte maskine.

Ring til Henrik på 20 66 35 18 eller send en mail på hgt@​gibotech.​dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få inspiration til auto­ma­ti­sering med robotter og CNC bearbejdning

Kontakt os

Adresse

Datavej 15

5220 Odense

Kontakt

Åbningstider

Mandag – tirsdag:  7.00 – 15.30
Fredag: 7.00 – 13.00