SCM Savenergy

Spar på strømmen med SCM 

14. marts 2022

På de fleste maskiner fra itali­enske SCM er der en grøn knap. På knappen står der Savenergy og betyder, at maskinen ved hjælp af intel­ligent styring opti­merer strøm­for­bruget. Helt auto­matisk. Og det er mere relevant end nogen­sinde både med de konstant stigende el-priser, og når man taler om grøn omstilling.

De fleste maskiner fra SCM Group kan fås med Savenergy, der via en speci­a­l­ud­viklet software tænker grønt i hele arbejdsprocessen.

 

Afhængigt af hvilken maskine, du har, kan Savenergy fx styrer:

Cyklusoptimering for at forkorte arbejdstiden

Cyklusoptimering for at få det bedste forhold mellem ydeevne og strømforbrug

Styring af invertere for opti­mering af ener­gi­forbrug på motorer

Optimering af trykluft­forbrug, herunder emneafblæsning

Manuel og auto­matisk standby

SMART-funk­tioner til styring af udsugning

Energibesparende motorer

 

Hvis du vil vide mere om SCM CNC maskiner, så er du altdi velkommen til at kontakte os og høre mere om, hvilke maskiner, der passer til dit behov.

Stor erfaring med både CNC maskiner og robotter

Gibotech har over 40 års erfaring på området med kunde­til­passede CNC-produk­tions­celler, og udvikler løbende nye løsninger. Det gør Odense-virk­som­heden blandt andet på robot­siden, hvor inte­gra­toren i mere end 20 år har udviklet robot­løs­ninger til auto­matisk maskin­be­tjening med robotter fra både Fanuc og Kuka. Derudover laver Gibotech også logi­stik­løs­ninger med mobile robotter, og senest har man taget kolla­bo­rative robotter, eller cobots, fra Omron og Fanuc ind til at lave endnu mere flek­sible løsninger.

Løsningerne er bl.a. efter­s­purgte pga. deres flek­si­bi­litet, men også manglen på arbejds­kraft sætter sine spor på inter­essen for automationsløsninger.

Gibotech A/S har haft et fint CNC salg i 2021, som på mange måder stadig er præget af Covid-19. Heldigvis har mange virk­som­heder ikke ladet krisen stoppe dem – nærmest tværtimod.

Coronakrisen har nemlig været med til at sætte fokus på produ­ce­rende virk­som­heders forsy­nings­sik­kerhed, og de fleste danske virk­som­heder vil gerne være med til at skabe danske arbejds­pladser. Det kan fx gøres ved at auto­ma­tisere, så man øger kvali­teten og produk­ti­vi­teten og dermed konkurrenceevnen.

Gibotech Product Manager på CNC maskiner Henrik Thomsen er optimist forud for 2022, og noterer en fornuftig ordre­be­holdning hen mod det nye år, også selv om status endnu ikke helt er gjort op.

- Vi har i 2021 set en stigende interesse for vores løsninger til auto­matisk maskin­be­tjening, hvor kunden både efter­spørger en CNC maskine, men også gerne vil have en robot til at klare betje­ningen. Der har vi mulighed for at levere den samlede løsning, der passer bedst til den konkrete opgave, slutter Henrik Thomsen.

Vores ekspert i CNC maskiner og save

Hvis du gerne vil høre mere om, hvordan en CNC maskine kan være med til at effek­ti­visere din produktion og øge din konkur­ren­ceevne, så kontakt Henrik Thomsen, Product Manager. Han kan guide dig til den bedste løsning og udregne tilba­ge­be­ta­ling­stiden på den valgte maskine.

Ring til Henrik på 20 66 35 18 eller send en mail på hgt@​gibotech.​dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, hvis du vil have nyheder og inspiration inden for robotter og CNC.

Kontakt os

Adresse

Datavej 15

5220 Odense

Kontakt

Åbningstider

Mandag – tirsdag:  7.00 – 15.30
Fredag: 7.00 – 13.00