cobot_kollaborativ robot

GiboSmartSolutions

GiboCobot

Gibotechs cobot løsninger til hånd­tering er baseret
på aner­kendte mærker, kendt teknologi og erfa­ringer fra tidligere projekter. Løsningen tilbydes som
en færdig turnkey løsning indenfor rammerne
beskrevet på bagsiden og kan nemt tilpasses kunde­spe­ci­fikke krav .

Robot

Omron TM

God til

Alle typer opgaver, hvor der er brug for
en ekstra hånd

Griber

OnRobot vakuum eller griber

Løsning

Kan leveres som colla­bo­rativ robot eller
med sikkerhedsscanner/hegn

Levering

Robotten leveres, instal­leres og indkøres
sammen med kunden

Fordele
  • Kendt teknologi der kan sammen­sættes til din produktion
  • Simpel bruger­be­tjening øger omstillingshastigheden
  • Flytbar efter behov giver høj flek­si­bi­litet i produktionen
  • Højere gennemløb giver øget produktivitet
  • Frigiver medar­bejdere til andre opgaver
  • Reducering af ensidigt genta­gende arbejde
  • Forbedret konkur­ren­ceevne og større medarbejdertilfredshed
Indholdt i løsningen
  • 1x Omron TM5-700 robot inkl. controller
  • 1x OnRobot griber RG2
  • 1x sokkel til robot

Optioner:

Omron
o Omron TM5 ‑900
o Omron TM12
o Omron TM14

• Sikkerhedsscanner

• Workstation bord med hjul

• Omron PLC ved behov for receptstyring

OnRobot
o Bredt produkt­program af standard gribere til forskellige behov
o Dual quick change til 2 gribere på samme arm
o Force Torque sensor

Funktionalitet

GiboCobots er en serie af colla­bo­rative robo­tarme med Onrobot stan­dard­gribere, der er udviklet til at dække et bredt udsnit af behov indenfor hånd­tering af forskellige emner ved hjælp af stan­dar­di­seret udstyr. Kun fantasien sætter grænser for mulig­he­derne, og der kan altid designes en løsning, der dækker områ­derne, hvor standard udstyret ikke rækker.

Robotten tilbydes med det nyeste software og Omrons bruger­venlige TM Flow platform, der giver brugeren et intu­itivt flow­ba­seret program­me­rings­værktøj med drag-and-drop-bokse.

Udover flowpro­gram­mering giver robotten også mulighed for ” teach by hand”, hvor opera­tøren flytter robotten mellem posi­tioner og ved hjælp af et tryk på en knap på robotten regi­streres posi­tionen i programmet.

Robottens indbyggede visionkamera giver mulighed for at genkende mønstre, objekt­po­si­tioner og læse streg­koder m.m.

De innovative OnRobot gribere med alle koblinger inte­greret giver brugeren mulighed for ved hjælp af et tryk at løsne griberen og sætte en ny på. Operatøreren skal ikke skifte stik og flytte kabler og kan komme hurtigt videre til næste opgave.

Brug for hjælp?

Gibotech ikon logo small

Kontakt vores hovedkontor

+45 65 95 82 62
gibotech@​gibotech.​dk