Vi tilbyder kvali­tets­ro­botter, auto­ma­tions­løs­ninger og servi­ce­af­taler.
Altid skræd­dersyet og med innovation i højsædet.

 

Se video

Vælg branche

Vi leverer skræd­der­syede robotter og auto­ma­tions­løs­ninger

Gibotech A/S udvikler, instal­lerer og servi­cerer højtek­no­lo­giske automations‑, robot‑, og maskin­løs­ninger til et bredt udvalg af brancher.

Vores store erfaring med levering af løsninger til mange forskellige indu­strier giver, sammen med vores store krea­ti­vitet, vores kunder øget effek­ti­vitet, lavere produk­tions­om­kost­ninger og forbedret konkur­ren­ceevne.

Service & Kurser

Vi tilbyder servi­ce­af­taler på de fleste mærker, og hjælper dig i gang med dine robot- og auto­ma­tions­løs­ninger.

Analyse afslører massiv vækst i Danmarks robo­tin­dustri

De første tal om vækst­po­ten­tialet i Danmarks robot-og auto­ma­ti­se­rings­in­dustri afsløres i en ny rapport. Ifølge analysen kan indu­strien generere 7.000.000.000 EUR i omsætning og beskæftige 25.000 personer i 2025 – en tredobling på blot seks år.

læs mere

Contact us

 

The more infor­mation you provide, the quicker we can provide the right department with your query.

 

Send message

14 + 3 =