Vi udvikler auto­ma­tions­løs­ninger med de bedste robotter og CNC maskiner og tilbyder  fordel­agtige servi­ce­af­taler, så du kan optimere din produktion og øge konkur­ren­ce­evnen.
Vores auto­ma­tions­løs­ninger er altid skræd­dersyet til dit behov og med innovation i højsædet, så du får den bedst mulige løsning.

 

Se video

Vælg branche

Vi leverer skræd­der­syede robotter og auto­ma­tions­løs­ninger

Gibotech A/S udvikler, instal­lerer og servi­cerer højtek­no­lo­giske automations‑, robot‑, og maskin­løs­ninger til et bredt udvalg af brancher.

Vores store erfaring med levering af løsninger til mange forskellige indu­strier giver, sammen med vores store krea­ti­vitet, vores kunder øget effek­ti­vitet, lavere produk­tions­om­kost­ninger og forbedret konkur­ren­ceevne.

Service & Kurser

Vi tilbyder servi­ce­af­taler på de fleste mærker, og hjælper dig i gang med dine robot- og auto­ma­tions­løs­ninger.

Contact us

 

The more infor­mation you provide, the quicker we can provide the right department with your query.

 

Send message

4 + 8 =