Vi tilbyder kvali­tets­ro­botter, auto­ma­tions­løs­ninger og servi­ce­af­taler.
Altid skræd­dersyet og med innovation i højsædet.

 

Se video

Vælg branche

Vi leverer skræd­der­syede robotter og auto­ma­tions­løs­ninger

Gibotech A/S udvikler, instal­lerer og servi­cerer højtek­no­lo­giske automations‑, robot‑, og maskin­løs­ninger til et bredt udvalg af brancher.

Vores store erfaring med levering af løsninger til mange forskellige indu­strier giver, sammen med vores store krea­ti­vitet, vores kunder øget effek­ti­vitet, lavere produk­tions­om­kost­ninger og forbedret konkur­ren­ceevne.

Service & Kurser

Vi tilbyder servi­ce­af­taler på de fleste mærker, og hjælper dig i gang med dine robot- og auto­ma­tions­løs­ninger.

Robotindustriens anbe­fa­linger 2019

Der er store vækst­mu­lig­heder for vækst, eksport og beskæf­ti­gelse i den danske robo­tin­dustri. Men der er også bety­delige udfor­dringer, der skal adres­seres, hvis det skal lykkedes.

læs mere

Contact us

 

The more infor­mation you provide, the quicker we can provide the right department with your query.

 

Send message

1 + 12 =