GIBOTECH NOMINERET TIL EY ENTREPRENEUR OF THE YEAR IGEN

 

 04. september 2020, Odense ∙

 

Anerkendt konkur­rence

EY Entrepreneur Of The Year er Danmarks og måske verdens mest aner­kendte vækst­ska­ber­kon­kur­rence. I år er Gibotech nomi­neret og kan løbe med titlen ved Regionskåringen mandag den 30. november.
EY Entrepreneur Of The Year har fejret de bedste vækst­skabere i Danmark i snart 25 år og sætter med konkur­rencen fokus på de mennesker, der opbygger og driver succes­fulde, ekspan­de­rende og dyna­miske virk­som­heder og som bringer nye innovative produkter og koncepter til markedet. Og så vil de gerne være med til at fortælle histo­rierne om de kvinder og mænd, der har mod på og passion til at føre deres drømme ud i livet.

- Det er 7 år siden Henrik Anker satte sig i stolen som CEO for Gibotech A/S og det er 6. gang virk­som­heden kvali­fi­cerer sig til EY Entrepreneur Of The Year i samme tidsrum. Det er ekstraordinært.

Michael B. Damsgaard

Assistant Director of Business Development, EY

Nye kriterier

Der er mange kriterier i spil, når juryen skal afgøre, hvem der løber med den presti­ge­fyldte pris.

Vi vil se virk­som­hed­s­ejere med modet til at genop­rette, genskabe og genop­finde, og vi vil se nogle, der går helt nye veje. En krisetid kan initiere og acce­lerere en udvikling og bringe nye ideer hastigt frem.

 

Derfor vil vi i år ændre radikalt i konkur­rencen EY Entrepreneur Of The Year med en pris, der hylder de virk­som­heder og entre­pre­n­eurer, der formår at gribe de mulig­heder, der opstår pga. krisen, som viser omstil­lings­pa­rathed og sætter et lang­sigtet perspektiv, der kan bringe dem styrket igennem.

 

Vi har i snart 25 år hyldet Danmarks bedste vækst­skabere, og i år er det vigtigere end nogen­sinde før. Vi vil engagere erhvervs­livet og de delta­gende virk­som­heder i kampen for at trodse krisen og for at se mulig­heder i modgang. Vi håber, at I vil være med og hjælpe udvik­lingen i gang, lyder det fra EY.

Konkurrencen afgøres ad flere omgange, først med regionskåringer i løbet af november december og endelig en Landsfinale i København torsdag den 21. januar. Den danske vinder går så videre til den globale konkur­rence, EY World Entrepreneur Of The Year i juni.

 – Vi er stolte over at være nomi­neret til denne flotte pris og gør opmærksom på, at vi ikke var kommet hertil uden alle vores dedi­kerede medarbejdere

Henrik Anker

CEO, GIBOTECH A/S

Kontakt

Henrik Anker, admi­ni­stre­rende direktør, ha@​gibotech.​dk eller 20 66 35 08.

  

Fakta

Juryens vurde­rings­punkter:

• Entrepreneurånd
Entrepreneuren sætter en høj standard for sig selv og sin virk­somhed og viser ekstra­or­dinært gåpåmod og vilje til at lykkes.

• Indtjening
Entrepreneuren opnår varige økono­miske resul­tater med personligt finan­sielt enga­gement og risiko.

• Strategisk virk­som­heds­ud­vikling
Entrepreneuren kende­tegnes ved at være nytæn­kende og nyska­bende og med klare ambi­tioner om vækst.

• Personlig inte­gritet
Entrepreneuren har gode lede­r­e­gen­skaber og driver sin virk­somhed i tråd med etiske moralske principper.

• Innovation
Virksomheden opfattes som innovativ og er en pioner inden for sit marked. Entrepreneuren formår at skabe en kultur hvor innovation og nyskabning er i centrum.

• Fremtidigt poten­tiale
Virksomheden har skabt arbejds­pladser og har et frem­tidigt poten­tiale om vækst enten nationalt eller internationalt.

 

OM GIBOTECH A/S

Gibotech udvikler, instal­lerer og servi­cerer højt­tek­no­lo­gikse auto­ma­tions­anslæg og vores ekspertise og erfaring igennem mere end 30 år har givet os en stærk position på markedet. Vi har leveret utallige maskiner og anlæg til vidt forskellige brancher, virk­som­heder og produk­tions­former, og vi er stolte over, at mange af vores maskiner fra opstarten i 1984 stadig er i drift. Med uund­værlig viden og erfaring, såvel som løbende udvikling fra enkelt­stående maskiner til total­løs­ninger, er Gibotech en nytæn­kende og innovativ samar­bejds­partner med fokus på kunden, kvalitet og design, når vi udvikler og leverer robuste kunde­til­passede løsninger. Kunderne er velkendte virk­som­heder på tværs af bran­cheri både en private og offentlige sektor i Danmark og på udvalgte eksportmarkeder.

På gensyn i Gibotech