For første gang nogen­sinde afholder Gibotech Nytårskur for kunder og samar­bejds­partnere. Det sker tirsdag den 14. januar, hvor det oden­se­anske auto­ma­tionshus invi­terer til en dag med fokus på colla­bo­rative robotter og sikkerhed.

- Vi oplever en stigende opfat­telse hos kunderne, at hvis man køber en cobot, er det nærmest bare at pakke den ud, og så er den kørende i produk­tionen. Det er ikke helt tilfældet, og vi skal huske, at robot­terne kan være farlige maskiner, lyder det fra Kenneth Pedersen, Project Sales Manager hos Gibotech.

Gibotech vil gerne sammen med et udvalg af leve­ran­dører kaste lys over dette emne og invi­terer derfor til Nytårskur 14. januar i hallerne på Datavej 15 i Odense. Her vil samar­bejds­part­nerne holde indlæg og demon­strere deres udstyr, og det bliver endda muligt for delta­gerne at medbringe en udfor­dring eller et spørgsmål, der vil blive behandlet i en lukket workshop på dagen.

Tætpakket program og helt nye produkter

Det er et tætpakket program, der venter delta­gerne, når dørene går op på Datavej 15 den 14. januar. Fanuc har ikke bare deres CR 7 med, men vil også præsentere deres helt nye bud på en cobot, der bliver vist første gang på IREX i Tokyo, Japan den 18.–21. december. Den er endnu ikke frigivet til salg i januar, så delta­gerne kan som nogen af de første i Danmark glæde sig til en virtuel. Omron er også klar med en præsen­tation af deres TM cobot og tager også LD250 med, der er deres nyeste mobile robot.

Det er ikke kun robot­terne, man har mulighed for at opleve til Nytårskuren. Gibotech har nemlig også invi­teret end-of-arm værk­tøjs­le­ve­ran­dø­rerne Gimatic og OnRobot, der har lovet at tage de helt store værk­tøjskasser med, så delta­gerne kan opleve de utallige mulig­heder, der er for at få den helt rigtige griber.

Sikkerhed fremfor alt

Cobots er uden tvivl med til at fjerne tunge løft og genta­gende, ensartede bevæ­gelser og dermed lette hver­dagen for mange medar­bejdere i forskellige brancher. Og så er det endda forholdsvis nemt at pakke robotten ud, sætte den til elfor­syning og lave et simpelt program, der får robotten i gang. Men der ligger også nogle sikker­heds­mæssige over­vej­elser bag ibrug­tagning. Skal robotten håndtere bløde eller skarpe genstande? Skal der bruges en griber? Kan opera­tøren få fingrene i klemme? Må man over­ho­vedet køre i colla­bo­rativ mode med de ønskede hastig­heder, eller skal robotten indhegnes? I alle tilfælde skal der laves en risi­ko­vur­dering og en CE-mærkning.

- Vi hører desværre nogle gange, at kunderne er blevet ladt lidt alene, og vi oplever i de tilfælde, at de ikke har speci­fi­ka­tio­nerne på plads, design­grund­laget er mangel­fuldt eller sikker­heden er alar­me­rende. Vi vil gerne hjælpe kunderne med at undgå de fejl og derfor vil et af oplæggene handle om netop risi­ko­vur­dering og CE-mærkning, slutter Kenneth Pedersen.

På gensyn i Gibotech