Robotten sørger for færre afbryd-elser i rutinerne

29. april, 2021

På Sygehus Sønderjylland i Aabenraa er det nu en mobil robot, der sørger for at trans­portere blod­prøver fra et labo­ra­to­ri­e­afsnit til et andet, og det er medar­bej­derne glade for.

Det er egentlig ikke fordi, der er særlig langt fra det bioke­miske afsnit, hvor blod­prø­verne kommer ind via rørpost og over til blod­ty­pe­la­bo­ra­toriet. Men med 30–50 prøver dagligt som trans­por­teres 1–2 ad gangen, bliver det hurtigt til mange ture mellem biokemien og blod­ty­pe­la­bo­ra­toriet. Ture, der før blev fore­taget af medar­bej­derne, der dermed blev afbrudt i de opgaver, de ellers var i gang med.

Det er slut nu. Nu er det nemlig en mobil robot, der klarer turene mellem biokemisk afsnit og blodtypelaboratoriet.

En aflastning i hverdagen

- Det er en aflastning i hver­dagen, at vi nu slipper for at gå over i blod­ty­pe­la­bo­ra­toriet hele tiden. Det kan godt være, at der ikke er særlig langt, og at blod­prøver ikke er tunge, men hver gang vi skulle gå turen, så blev vi jo afbrudt i det, vi var i gang med. Nu skal vi bare stille prøverne på robotten og trykke på en knap. På den måde kan vi komme meget hurtigere tilbage til vores opgaver, og det mini­merer risikoen for fejl, lyder det fra Tina Jessen, der er afde­lings­bio­a­na­ly­tiker på Sygehus Sønderjylland.

omron mobil robot

Leverandør med stor erfaring fra hospitaler

Løsningen med den mobile robot er udviklet og instal­leret af Gibotech A/S fra Odense, der har stor erfaring med auto­ma­tions­løs­ninger til netop hospi­taler.

- Det var vigtigt at få lavet en løsning, der var let både at imple­mentere og betjene for perso­nalet. Hele formålet var jo netop, at de ikke skulle bruge tid på trans­porten af blod­prøver, så vi har lavet en løsning, hvor de bare skal trykke på en enkelt knap, og så kører robotten selv hen til bestemmelsesstedet.

Kenneth Pedersen

Project Sales Manager, Gibotech

Helt konkret fungerer løsningen ved, at en medar­bejder placerer blod­prø­verne i en bakke på robotten, hvor­efter der trykkes på desti­na­tionen. Der er kodet forskellige desti­na­tioner ind, så man vælger ganske enkelt, der hvor man gerne vil have blod­prø­verne kørt hen. Derefter begiver robotten sig afsted, og på vejen åbnes dørene auto­matisk, så den ikke skal holde og vente.

 

Den mobile robot er en Omron LD, der let kan navigere uden om de forhin­dringer, der kan opstå på vejen. Det er altså ikke noget problem, hvis nogen har glemt en vogn eller kasse i gangen. Robotten scanner blot omgi­vel­serne og kører udenom.

Inde i blod­ty­pe­la­bo­ra­toriet tager en medar­bejder blod­prø­verne og sender med det samme robotten tilbage igen med et enkelt klik. Robotten kører selv tilbage til biokemisk afsnit og er på den måde hele tiden klar til næste tur.

 Når robotten begynder at løbe tør for strøm, finder den selv vej til opla­deren. Medarbejderne har også mulighed for at sende robotten til opladning, hvis de fx ved, at den ikke skal bruges i nogle timer.

For at se denne video skal du acceptere stati­stics, marketing cookies 

Ingen medar­bej­der­skepsis

Nogle gange er der en risiko for medar­bej­der­skepsis, når der intro­du­ceres ny teknologi på en arbejdsplads.

Sådan har det ikke været på Sygehus Sønderjylland.

- Vi er så vant til at få nyt udstyr ind, så der er ikke nogen, der har set robotten som en trussel. Tværtimod er mine medar­bejdere glade for at kunne fokusere på deres kerne­op­gaver i stedet for at bruge tiden på at gå frem og tilbage, slutter Tina Jessen.

På Sygehus Sønderjylland har man også inddraget medar­bej­derne i projektet fra starten for netop at skabe et godt forhold til deres nye kollega, bl.a. ved at lade dem vælge et navn til robotten. Der var flere gode bud, og der blev derfor lavet en afstemning blandt medar­bej­derne. Resultatet blev det Star Wars-inspi­rerede R2D2, der nu pryder robotten på flere sider.

 

Vil du vide mere?

Mail

Send en mail 

Send mail

Telefon

Ring til os på 

+45 65 95 82 62 

Følg os

Følg os på LinkedIn

LinkedIn

DIRA Robotbrag er tilbage!

DIRA Robotbrag er tilbage!

Vær med til at fejre DIRAs 40-års jubilæum, når netværket sammen med Teknologisk Institut åbner dørene op til et brag af en robotfest den 5.–6. maj 2022. 

læs mere