Robotterne indtager Riget

∙ 07 Sep 2018, Odense ∙

 

Ny steril­central er den første i verden

Rigshospitalet i København får verdens første intel­li­gente steril­central, som auto­matisk steri­li­serer hospi­talets instru­menter og opera­tions­udstyr.

Robotterne i de intel­li­gente steril­cen­traler vil sætte helt nye stan­darder for, hvordan opera­tions­in­stru­menter fremover bliver hånd­teret.

Med de nye intel­li­gente robotter, kræver det blot at en kirurg lægger en ordre ind på sin computer, og så bliver på få minutter pakket af robotten, hvor det derefter står klar, når kirurgen skal operere næste morgen.

 

Fra TV2 Lorry

Bygningen bliver den første af to nye steril­cen­traler i Region Hovedstaden, på henholdsvis Rigshospitalet og Herlev Hospital.

Rigshospitalet har lagt 956 millioner kroner i den nye inve­stering, der fremover vil sørge for steri­li­serede kirur­giske instru­menter på ni hospi­taler i alt.

Den nye steril­cen­stral på Riget kommer til at steri­li­serer opera­tions­udstyr for Rigshospitalet, Gentofte, Bispebjerg, og Frederiksberg Hospital. Og den kommende central på Herlev vil sørge for rene instru­menter på Herlev, Nordsjælland, Glostrup, og Hvidovre/Amager Hospital.

Originalartikel: Pernille Sofie Bach, TV2 Lorry, 03. september 2018

OM VIRKSOMHEDEN:

Gibotech udvikler, instal­lerer og servi­cerer højt­tek­no­lo­gikse auto­ma­tions­anslæg og vores ekspertise og erfaring igennem mere end 30 år har givet os en stærk position på markedet. Vi har leveret utallige maskiner og anlæg til vidt forskellige brancher, virk­som­heder og produk­tions­former, og vi er stolte over, at mange af vores maskiner fra opstarten i 1984 stadig er i drift. Med uund­værlig viden og erfaring, såvel som løbende udvikling fra enkelt­stående maskiner til total­løs­ninger, er Gibotech en nytæn­kende og innovativ samar­bejds­partner med fokus på kunden, kvalitet og design, når vi udvikler og leverer robuste kunde­til­passede løsninger. Kunderne er velkendte virk­som­heder på tværs af bran­cheri både en private og offentlige sektor i Danmark og på udvalgte eksport­mar­keder.

På gensyn i Gibotech