Hos Strøjer Tegl på Fyn var man hurtige til at se fordelene i at auto­ma­tisere produk­tionen, og man inve­sterede i den første robot helt tilbage i 1994. Siden er yder­ligere syv robotter blevet instal­leret i den store hal, hvor ler bliver lavet om til smukke teglsten. 

Det er ikke så få teglsten, der bliver sendt ud af fabrikken, der ligger i idyl­liske omgi­velser omringet af marker lidt udenfor Assens på Fyn. Faktisk bliver der produ­ceret 50.000.000 sten om året i et utal af smukke farver lige fra helt lysegrå over de mere tradi­tio­nelle gule og røde nuancer til sort. Ikke mindre end hver fjerde teglsten i Danmark er fra Strøjer Tegl, og der er altså en god sand­syn­lighed for, at flere af husene i dit loka­l­område er bygget med blød­strøgne sten fra den over 150 år gamle virksomhed. 

Nedbrud til 30.000 kr. i timen

At producere så mange sten hvert år kræver en effektiv produk­tions­linje. Og en del af produk­tions­linjen på Strøjer Tegl består af otte Fanuc robotter. De løfter sammen 65 tons om dagen, og det slider på robot­terne, når de kører fra 06–22 i hver­dagene og 06–18 i weekenden. Strøjer Tegl har derfor lavet en fast servi­ce­aftale med det oden­se­anske auto­ma­tionshus Gibotech, der sikrer, at robot­terne hele tiden kører optimalt i det hårde miljø, hvor der hele tiden lægger et tungt lag støv på anlægget.

– Det vigtigste for os er at undgå nedbrud, så vi kan opret­holde en effektiv produktion. Et nedbrud på en robot betyder jo, at hele linjen er nede, og det vil koste os ca. 30.000 kr. i timen, hvis det sker, lyder det fra Henrik Mathisen fra vedligeholdelsesafdelingen. 

En af de ting som Strøjer Tegl lægger særlig vægt på i samar­bejdet er fleksibilitet. 

– Samarbejdet med Gibotech fungerer rigtig godt. Vi ved, at hvis vi får brug for det, så sender de en mand med det samme, også selvom det er udenfor normal arbejdstid. Og de faste servi­ce­besøg bliver altid planlagt, så de passer ind i vores produktion. Vi køber også vores reser­vedele af Gibotech, da de oftest kan levere fra dag til dag, siger Henrik Mathisen.

Faste, årlige servi­ce­besøg sikrer effek­ti­vi­teten hos Strøjer Tegl

Én gang om året besøger en af Gibotechs servi­ce­tek­nikere fast Strøjer Tegl og fore­tager et gennem­gri­bende servi­cetjek. Han ved på forhånd, hvilke reser­vedele, han skal have med, for det er Gibotechs ansvar at holde regnskab med, hvilke dele, der skal skiftes hvornår for at undgå nedbrud.

– De fleste af vores kunder laver en servi­ce­aftale i forbin­delse med, at de køber et anlæg hos os. Men vi laver også service på masser af anlæg som vi ikke selv har solgt. Vi har for eksempel lavet service på robotter, vi ikke har leveret hos Strøjer Tegl i over 15 år, og vi er selv­føl­gelig glade for, at de viser os den tillid, siger Allan Sloth Hansen, servi­cechef hos Gibotech. 

Selvom Strøjer Tegl selv har en seks mand stor vedli­ge­hol­del­ses­af­deling med både smede og elek­trikere, så er der altså ingen af dem, der piller ved robotterne. 

– Der er ingen fra Strøjer Tegl, der rører ved robot­terne. Det er kun Gibotechs folk, der piller ved dem, når det er nødvendigt. Og de gør det godt, for der har ikke været nogen nedbrud på robot­terne indtil nu. Det er jo egentligt ret impo­ne­rende, når man tænker på, at den ældste robot er fra 1994, lyder det med et smil fra Henrik Mathisen. 

Fakta om Strøjer Tegl

  • Strøjer Tegl produ­cerer 50.000.000 sten om året
  • I 2018 kunne tegl­værket fejre 150 års jubilæum