Vi forhandler

Rockwell Automation styresystemer

Rockwell Automation er verdens største producent af indu­stri­au­to­matik og tilbyder med deres store udvalg af produkter en komplet løsning der er tilpasset kundens udfor­dringer. Med et stort udvalg af software produkter – under brandet Allen-Bradley – tilbyder Rockwell Automation en alsidig produkt­por­te­følje, som Gibotech igennem årene har opbygget en enorm know-how og erfaring inden for.

115 års doku­men­teret kvalitet og holdbarhed

Rockwell Automation tilbyder indu­strielle kvalitets Allen-Bradley ® kompo­nenter med 115 års testet kvalitet og hold­barhed. Og Gibotechs eksperter kan give dig indi­viduel vejledning, så du får de bedste kompo­nenter, der opfylder dine speci­fikke appli­ka­tionskrav. Med Allen-Bradley kompo­nenter får du den højeste kvalitet til en fair pris, et intu­itivt produk­tvalg, hurtig ekspe­di­tionstid og hurtig levering. Derudover får du kompo­nenter, der opfylder dine speci­fi­ka­tioner, med de tjenester og den support, du kræver.

Masser af funk­tioner, høj fleksibilitet

Gibotech anvender de innovative løsninger fra Allen-Bradley, på grund af deres mange funk­tioner og store flek­si­bi­litet. Hvad enten en maskine skal være enkel og økonomisk eller kompleks og fuldt inte­grerbar, kan vi med Allen-Bradley’s produkter matche kundens behov.

Allen-Bradley tilbyder et komplet udvalg af:

  • PLC’ere
  • Brugerflader
  • Sensorer
  • Sikkerhedskomponenter og ‑systemer
  • Software
  • Drivsystemer
  • Styringer og styringssystemer
  • Contractorer

…Og meget mere.

The world’s biggest

Rockwell Automation er verdens største virk­somhed dedi­keret til indu­striel automation og information.

Productivity

Rockwell gør deres kunder mere produktive og verden mere vedva­rende ved optimering. 

$ 1000

Rockwells historie begyndte med en star­tin­ve­stering på $ 1000 og en prototype controller.

Ethics

For syvende gang er Rockwell i 2018 kåret som en af verdens mest etiske virk­som­heder af The Ethisphere Institute.

Rockwells porte­følje af styre­pro­dukter til indu­strien dække både hardwa­re­pakker og flek­sible tilpas­nings­mulige paneler, som kan anvendes i mange forskellige indu­strier. Hvert enkelt produkt og samlede løsninger kan anvendes til at forkorte ”time to market” hvilket er med til at redu­cerer omkost­ninger i forbin­delse med opstart, design, udvikling og levering af den speci­fikke maskine eller samlede turn-key produkt.

 

Der skal ikke ventes flere måneder eller mange uger på at få et kunde­til­passet indu­strielt styre­produkt fra Rockwell, som matcher netop dine behov. Rockwell arbejder efter en tilgæn­ge­lig­heds­strategi, som mindsker tid og forbrug på design, hvilket gør det muligt at udvikle og levere deres produkter på kortest tænkelige ordre­cy­klustid. Uanset om det er et kunde­spe­cifikt enkelt­produkt eller en komplet færdig­mon­teret enhed, så bestræber Rockwell sig på at tilbyde en løsning, der matcher kundens indi­vi­duelle behov, og i så tæt et samar­bejde som muligt.

.

Vi er utroligt glade for at blive OEM Partner hos Rockwell Automation, således at vi får mulighed for at udbygge samar­bejdet med leve­ran­døren af de produkter og styre­sy­stemer som vi igennem årene har opbygget en stor knowhow omkring. Det vil i den sidste ende komme vores kunder til gode, da vores løsninger vil være baseret på den seneste teknologi, samtidigt med at vores service og support på Rockwell kompo­nenter vil blive løftet gennem kurser og løbende infor­ma­tioner om nye produkter

Mikkel Bjerregaard

CSO, Gibotech A/S

Højt resultat, høj kvalitet, høj indtjening

Allen-Bradleys avan­cerede løsninger sætter hele forsy­nings­kæden i system – vi kalder det intel­ligent produktion. Lige fra lager­be­stand og indkøb til aktuel efter­spørgsel og afsætning bliver produk­tionen koor­di­neret, og de færdige varer over­våges, indtil de er leveret hos kunden.

Vores kunder sætter pris på at få et bedre overblik og en kunde­til­passet produktion, ikke mindst fordi resul­tatet er højere kvalitet og bedre indtjening.

 

Læs mere om Rockwell Automation på deres hjemmeside.

Foundation

Employees across the world

Countries

Contact us

 

The more infor­mation you provide, the quicker we can provide the right department with your query.

 

Send message

1 + 2 =