CMS LIVE SHOW

Alt om plast­tek­nologi og ‑bear­bejdning

02. november 2020

Bliv klogere på plast

Gå ikke glip af alle de seneste nyheder om plast­tek­nologi, når CMS invi­terer til endnu et impo­ne­rende live show direkte fra deres Technology Center i Zogno

mandag den 9. november 8.30 – 11.30 og 17 – 20.

Live demon­stra­tioner, oplæg fra eksperter og dybde­gående analyser af de største trends på markedet. Det er blot nogle af de ting, du vil kunne opleve på CMS Live show, der bliver sendt på otte sprog.

Glæd dig til:

  • CMS Plastic Technology – præsen­tation af CMS Plastik og en virtuel tour i forskellige produktion over hele verden.
  • Smart4Cut – det mest avan­cerede program på markedet
  • Eidos – den helt nye termoformer fra CMS, der sætter helt nye stan­darder for kvalitet
  • ThermoActive og Thermo-Prophet – endnu ikke offent­lig­gjorte softwa­re­løs­ninger, der vil forandre industrien.

- Sidste gang CMS afholdt deres Live Show var i august. Det var en god ople­velse, hvor man som deltager fik rigtig megen viden med sig. Og når man nu ikke kan rejse rundt som tidligere, er det et godt alter­nativ, hvor CMS virkelig har lagt sig i selen for at lave et profes­sionelt set up, lyder det fra Henrik Thomsen, Product Manager CNC, hos GIBOTECH.

Vores ekspert i save og CNC maskiner

Hvis du gerne vil høre mere om, hvordan en CNC maskine kan være med til at effek­ti­visere din produktion og øge din konkur­ren­ceevne, så kontakt Henrik Thomsen, Product Manager. Han kan guide dig til den bedste løsning og udregne tilba­ge­be­ta­ling­stiden på den valgte maskine.

Ring til Henrik på 20 66 35 18 eller send en mail på hgt@​gibotech.​dk

Kontakt os

Adresse

Datavej 15

5220 ODense

Kontakt

Åbningstider

Mandag – tirsdag:  7.00 – 15.30
Fredag: 7.00 – 13.00